Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rehabilitacja psychiczna.

   Rehabilitacja psychiczna jest formą leczenia szczególnie ważną w przypadku nagłych kalectw i gwałtownych przeżyć. Jej celem jest ułatwienie adaptacji do nowych sytuacji i warunków, jakie powstały pod wpływem upośledzenia fizycznego czy choroby.

   Cele rehabilitacji psychicznej a więc także terapii wychowawczej osiąga się przez:

  1. poznanie osoby niepełnosprawnej, uświadomienie jej istoty dysfunkcji i konieczności jej akceptacji;
  2. zwalczanie błędnych przekonań o niepełnosprawności;
  3. wzmocnienie u osoby niepełnosprawnej zaufania do samego siebie i poczucia wartości;
  4. uświadomienie osobie niepełnosprawnej i jej najbliższemu otoczeniu konieczności rehabilitacji i warunków jej przebiegu;
  5. wzmocnienie przekonania o wpływie, jaki osoba niepełnosprawna sama może wywrzeć na zmniejszenie skutków choroby;
  6. uświadomienie osobie niepełnosprawnej jej realnych możliwości z uwzględnieniem społecznych i prawnych ograniczeń i uwarunkowań związanych z niepełnosprawnością (w tym m.in.: możliwość zatrudnienia, organizacja życia rodzinnego, planowanie wolnego czasu).

   Lecząc i wychowując chore dziecko należy pamiętać o tym, że:

  1. dziecko - zwłaszcza chore, ma małą odporność układu nerwowego, jego równowaga psychiczna w niekorzystnych warunkach ulega zachwianiu, reakcja uczuciowa jest gwałtowana i silna;
  2. dziecko nie zawsze potrafi wyrażać swoje potrzeby;
  3. niezaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka ma ujemny wpływ na jego dobre samopoczucie, co z kolei sprawia, iż zmniejsza się odporność organizmu na chorobę.

   Terapia wychowawcza powinna polegać na przywróceniu osobie, która nabyła niepełnosprawność ruchową (w tym szczególnie dotyczy to dzieci niepełnosprawnych) możliwie jak najlepszej sprawności fizycznej oraz przygotowania do życia w społeczeństwie. Stawia przed opiekunami tej osoby niezwykle odpowiedzialne zadanie związanie z poznaniem osobowości dziecka, jego potrzeb psychicznych i znalezienie sposobów ich zaspokojenia.

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161422, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON