Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Stres w pracy - sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom - cz. I

   Stres w pracy jest powszechnie uznawany za wynik relacji pomiędzy wymaganiami środowiska pracy a możliwościami i potrzebami pracownika. Negatywnymi skutkami stresu może być pogorszenie psychologicznego funkcjonowania jednostki w postaci emocji lęku, gniewu, podwyższonego poziomu depresji oraz wypalenia zawodowego. Na poziomie fizycznym, stres jest związany z licznymi dolegliwościami, m.in. układu krążenia, układu trawiennego, mięśniowo-szkieletowego, a także wieloma innymi schorzeniami wynikającymi z osłabienia funkcji immunologicznych organizmu. Stres zawodowy powoduje także zmniejszenie efektywności pracy, spadek wydajności pracownika, wzrost liczby wypadków oraz absencji.
   Przeciwdziałanie stresowi w pracy powinno obejmować działania skierowane na daną organizację oraz na jednostkę. Działania organizacyjne polegają przede wszystkim na zapewnieniu pracownikowi takich warunków pracy, które zapobiegają pojawieniu się stresu.
Aby zapewnić takie warunki pracy, podejmowane są często konkretne działania. Na przykład następuje modyfikacja zadania, której celem jest przeciwdziałanie przeciążeniu lub niedociążeniu pracą. Modyfikacja zadania może polegać na rotacji stanowisk, poszerzaniu pracy albo jej wzbogacaniu. Zarządzanie przez partycypację jest sposobem zwiększania kontroli pracownika nad procesem pracy przez intensyfikowanie jego udziału w różnych procesach organizacyjnych, a szczególnie w procesie podejmowania decyzji dotyczących jego własnej pracy. Zapewnianie wsparcia społecznego oraz informacji zwrotnej może polegać na opiekowaniu się pracownikami nowo zatrudnionymi przez pracowników bardziej doświadczonych (tzw. mentoring), mogą to być także formalne i nieformalne spotkania zespołów pracowniczych, wyjazdy integracyjne itp. Wprowadzanie elastycznych godzin pracy zapobiega dotkliwemu dla wielu osób (zwłaszcza kobiet) stresowi związanemu z niemożnością zachowania równowagi praca - dom. Praca w godzinach pomiędzy 6.30 a 18.30 lub skondensowany - 4-dniowy zamiast 5-dniowego system pracy skutecznie łagodzi ten stres.
   Analiza roli zawodowej i określanie celów są niezbędne wtedy, gdy podejrzewa się, że istnieje stres wynikający z niejasności i konfliktowości roli zawodowej. Metodą przeciwdziałania temu stresowi jest wyjaśnianie ról zawodowych i zakresów odpowiedzialności przez pracodawców, czyli tworzenie tzw. profili roli zawodowej. Są tam sformułowane wszystkie oczekiwania zawodowe wobec pracownika - jasne, konkretne oraz wzajemnie niesprzeczne. Ważne jest także określanie sposobów osiągania celów oraz gratyfikacji związanych z ich osiąganiem.
Jednak wyniki badań nad stresem zawodowym dowodzą, że skutki stresu w postaci dobrostanu psychicznego i fizycznego wynikają w większej mierze z tego, co my jako pracownicy wnosimy do sytuacji stresowej, niż z tego, co wnoszą do niej warunki pracy.
   Chodzi tutaj o tzw. czynniki indywidualne, które wpływają na sposób spostrzegania i reagowania na stres. Do pierwszej grupy należy nasza osobowość i temperament. W drugiej grupie czynników wpływających na poziom odczuwanego stresu znajduje się system wiedzy poglądów.    Okazuje się, że im większa wiedza określana poziomem wykształcenia czy liczbą lat nauki, tym większa umiejętność przeciwdziałania skutkom stresu. Bardzo ważnym czynnikiem indywidualnym, wpływającym na radzenie sobie w sytuacjach stresowych jest umiejętność radzenia sobie ze stresem, którą nabywamy wraz ze wzrostem doświadczenia życiowego.
   W kolejnej części artykułu przedstawione zostaną techniki antystresowe, pozwalające zmniejszyć lub zniwelować działanie stresu.

ŹRÓDŁO:
Lazarus R. Psychological stress in the workplace. "Journal of Social Behavior and Personality"6, 1991, 1-13
DeNeve K. M. i Cooper H. The happy personality: A meta-analysis of 137 personal traits and subjective well-being. "Psychological Bulletin"95, 1998, 542-575
Maslach C., Schaufeli W. B., & Leiter M. P. Job burnout. "Annual Review of Psychology" 52, 2001, 397-422
Schultz S.E. i Schultz D. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: PWN, 2002
Hartley M. Stres w pracy. Wydawnictwo: Jedność, 2005

Katarzyna Kowalczyk: - Doradca zawodowy..
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145631, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON