Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Przyczyny frustracji wśród dzieci niepełnosprawnych.

   Dzieci chore i niepełnosprawne są bardziej wrażliwe na sytuacje frustracyjne. Wśród zahamowanych potrzeb funkcjonalnych dzieci z dysfunkcją narządu ruchu wymienia się następujące ograniczenia:

 1. niemożność swobodnego zmieniania miejsca;
 2. niemożność samodzielnego obsługiwania się;
 3. nieznajdowanie oczekiwanej pomocy;
 4. przebywanie poza swoim domem;
 5. brak odpowiedniego leczenia;
 6. niemożność rozporządzania sobą lub swoją przyszłością.

   Zależność obejmuje również potrzeby intelektualne lub artystyczne. Konsekwencją tego są również trudności w uzyskaniu normalnego wykształcenia oraz utrudnienia w realizacji swych upodobań artystycznych.

   Wśród przyczyn frustracji dzieci chorych i niepełnosprawnych (oprócz upośledzenia umysłowego) należy wskazać na:

 1. wykluczenie z grupy;
 2. dokuczanie, potrącenia, uderzenia i drwiny;
 3. poczucie niezdolności i niemożności do obrony;
 4. doznawanie braku miłości od najbliższych, w rodzinie;
 5. oddalenie od rodziny;
 6. pozbawienie przyjaciół, odwiedzin i pieszczot;
 7. odczuwanie nieszczęścia, poniżenia i kalectwa;
 8. utrata anonimowości;
 9. ograniczanie poruszania się w środowisku;
 10. poczucie własnej pejoratywnej odmienności;
 11. cierpienie fizyczne, mała wydolność fizyczna;
 12. doświadczanie dolegliwości i podleganie trudnościom związanych z leczeniem.

   Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, iż kalectwo nie tylko upośledza jednostkę pod względem fizycznym, czyniąc ją zupełnie lub częściowo niezdolną do pracy zawodowej, ale co niezwykle istotne w rozważaniach psychologicznych, niepełnosprawność wpływa również na jej usposobienie i charakter. Jest, bowiem jednym, z bardzo istotnych czynników kształtujących osobowość jednostki, tworzy, bowiem specyficzne warunki życia i układy stosunków społecznych. Proces adaptacji do choroby jest bardzo zróżnicowany indywidualnie, wymaga akceptacji zmian, jakie wraz ze schorzeniem mają miejsce w życiu jednostki. Często zmiany te dotyczą zakłócenia dotychczasowych relacji i stosunków interpersonalnych. Procesu aktywizacji zawodowej nie sposób traktować odłącznie od tych zmian, rehabilitacja zawodowa musi przebiegać równolegle ze społeczną, a często także osobistą w wymiarze psychoterapeutycznym.

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145625, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON