Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

System szkół Montessori

   Metodyka pracy pedagogicznej Marii Montessori jest dziś znana na całym świecie. Placówki, koncentrujące się wokół jej teorii, istnieją także w Polsce. Włoska Pedagog, której prace zostały docenione przez teoretyków jest dzisiaj stawiana za wzór dla nauczycieli i opiekunów dzieci:"[...] Tajemnicy jej sukcesu, a w pewnym sensie samych korzeni jej zasług naukowych doszukiwać się należy w jej duszy, czyli w tej szczególnej wrażliwości duchowej i jednocześnie kobiecej, która umożliwiła jej dokonanie przełomowego odkrycia dziecka i pozwoliła zbudować na tej podstawie oryginalny system wychowawczy." (http://www.montessori.pl/indexg.html).
   Większość rodziców, którzy zdecydowali się "wysłać" swoje dziecko do szkół Montessori jest bardzo zadowolona z postępów oraz chęci do uczenia się swoich dzieci. Niektórzy przemierzają codziennie wiele kilometrów, aby zawozić swoje dziecko do szkoły. W tych szkołach bowiem zakłada się, że każde dziecko jest inne, inaczej się rozwija, potrzebuje indywidualnego planu, aby zdobywać wiedzę.
Wobec tych założeń dorosły - nauczyciel - stara się najpierw zaobserwować dziecko, a potem wspomóc je w jego indywidualnym rozwoju. Zwraca uwagę nie tylko na predyspozycje, zdolności koncentracji czy zapamiętywania, ale także na zainteresowania małych podopiecznych. Jednocześnie pamięta się, że skoro dzieci nie przeciwstawiają nauki zabawie, to nie powinniśmy przekonywać ich, że istnieje między nimi różnica. Prawidłowe wykorzystywanie tych tez sprawia, ze dzieci z wielką chęcią i zaangażowaniem spędzają czas w szkole, a jednocześnie formują tam swoją osobowość, rozwijają inteligencję.
   Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzone według zasad pedagogiki Marii Montessori posiadają już ponad dziewięćdziesięcioletnią tradycję. Sama Pedagog, między innymi dzięki sformułowaniu zasad nauczania i pracy z uczniami, była wielokrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla, oraz stawiana za wzór do naśladowania przez Papieży: Piusa XII, Jana XXIII, Pawła IV i Jana Pawła II. Jednocześnie badania dowodzą, że praca w systemie Montessori zmienia nie tylko uczniów, ale też samych nauczycieli, którzy wykorzystując proponowane metody czerpią satysfakcję z pracy, obserwują rozwój swych podopiecznych, widzą, że ich wysiłek i praca mają duży sens.
Szkoły, o których mowa, opierają się na dziesięciu zasadach. Są to: zasada swobodnego wyboru materiału, swobodnego wyboru miejsca pracy, swobodnego wyboru czasu pracy, swobodnego wyboru formy pracy, porządku, ograniczenia, izolowania trudności, transferu, własnego działania i powtarzania oraz zasadzie samokontroli (opis zasad jest przedmiotem innego tekstu, więcej można przeczytać na stronach: http://www.montessori.pl/pedagogika_zasady_1.htm).
   Systemem wypracowanym przez Marię Montessori warto kształcić te dzieci, które mają szczególne problemy z uczeniem i przystosowaniem społecznym. Właściwie to dla nich powstał ten typ pedagogiki. Należy pamiętać, że nauczyciele, którzy decydują się na pracę w przedstawionych placówkach są niejednokrotnie nie tylko pedagogami, ale też posiadają kwalifikacje pomocne do prowadzenia zajęć kompensacyjno - korekcyjnych.

Dorota Zielińska - Dryl - Specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145781, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON