Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Mózgowe porażenie dziecięce jako rodzaj niepełnosprawności

   Wśród całej liczby dzieci niepełnosprawnych ruchowo, która w naszym kraju szacuje się na około 40-50 tysięcy ponad połowa (czyli 20-25 tysięcy) to pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m.p.dz.) - Rocznik Statystyczny 1994. Częstość występowania m.p.dz. zarówno w Polsce jak i na świecie od lat ocenia się na 2-3 promile, co oznacza, że dotyczy ono od dwojga do trojga dzieci na każde 1000 żywo urodzonych. Przy obecnym poziomie urodzeń corocznie grupa ta powiększa się o 1200-2000 osób. Dotychczas nie opracowano idealnej definicji określającej mózgowe porażenie dziecięce. Dzieje się tak ze względu na ogromną różnorodność i stopień nasilenia objawów oraz współistniejących zaburzeń i nieprawidłowości charakteryzujących to schorzenie.
   Najpowszechniej uważa się, że mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem zaburzeń czynnościowych mózgu powstałych w wyniku uszkodzenia w okresie rozwoju. Spowodowane jest niedojrzałością układu nerwowego w okresie niemowlęcym, w wyniku, czego w niektórych postaciach pełny zespół objawów wykształca się dopiero w pierwszych latach życia dziecka.
   Według badaczy w powstaniu tego zespołu zasadniczą rolę odgrywa patologia ciąży i okresu okołoporodowego. Może być też skutkiem stanów chorobowych zaistniałych już po urodzeniu w pierwszych latach życia dziecka. W pierwszych miesiącach po urodzeniu dziecko, u którego zaistniało uszkodzenie mózgu zewnętrznie może nie różnić się od zdrowego. Mało widoczne nieprawidłowości wykryć może wnikliwa obserwacja i badanie neurologiczne. Mogą one dotyczyć zaburzeń w napięciu mięśni i stopnia nasilenia reakcji odruchowych, z którymi dziecko się rodzi.
   Zmiany neuropatologiczne związane z uszkodzeniem mózgu w m.p.dz. dotyczą głównie okolic ruchowych i wiążą się z takimi zespołami neurologicznymi jak zespół piramidony, pozapiramidowy i móżdżkowy oraz zespoły mieszane.
Charakterystyczne objawy to ruchy mimowolne:

   Dodatkowo współwystępujące zmiany przy m.p.dz. to:

   Psychologiczne skutki m.p.dz. (wg. R. Ignatowicz 1976)

  1. trudności w uczeniu się nawet przy rozwoju umysłowym w granicach normy, wynikające z zaburzeń w spostrzeżeniu zmysłowo-ruchowym, obniżonej sprawności rąk, zaburzeń mowy;
  2. trudności w nawiązywaniu zadawalających kontaktów z rówieśnikami spowodowane obniżoną sprawnością ruchową;
  3. utrudnienia w zdobywaniu samodzielności życiowej i ograniczenia w wyborze zawodu;
  4. ograniczenia w zaspokojeniu potrzeb tj.: akceptacji, niezależności, przynależności do grupy społecznej, uznania;
  5. trudności w osiąganiu dojrzałości społecznej rozumianej jako zdobywanie umiejętności radzenia sobie w życiu i przyjmowaniem na siebie odpowiedzialności za innych ludzi.

   Pamiętać należy, że każde dziecko, które ma zapewnioną właściwą opiekę może osiągnąć optimum swoich możliwości, pomimo występowania zaburzeń ruchowych. Powstałe z bardzo różnych przyczyn uszkodzenie nie w pełni rozwiniętego i dojrzałego mózgu jest trwałe, jednak nie zwiększa się. Występujące objawy kliniczne, z których na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia napięcia mięśni i czynności ruchowych mogą wydawać się z wiekiem coraz bardziej nasilone. Nie jest to jednak spowodowane pogłębianiem się zmian w mózgu, lecz rozwojem dziecka, który postępuje mimo istniejącego uszkodzenia. Odpowiednia opieka domowa, medyczna i psychopedagogiczna, nie odrywająca dziecka od rodziny, obejmująca stymulację wszystkich sfer rozwojowych powinna zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, to jest potrzeby miłości, bezpieczeństwa i ruchu. Nie dopuści ona do powstania wtórnych zaburzeń dodatkowo upośledzających rozwój.

Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161262, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON