Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną we wczesnej dorosłości.

   Jednym z zadań życiowych okresu dorosłości wyodrębnionym przez E. Eriksona jest rozwiązanie kryzysu zwanego intymność - izolacja. Intymność jest tu traktowana jako zdolność pełnego zaangażowania się osoby: seksualnego, emocjonalnego i moralnego wobec drugiej osoby. Intymność ta wymaga od człowieka otwartości, odwagi, poświęcenia dla drugiego oraz postępowania wbrew osobistym preferencjom; oznacza również umiejętność kochania, nawiązywania intymnych relacji z bliską osobą. Według Eriksona pomyślne rozwiązanie tego kryzysu warunkuje szczęśliwe i stabilne życie w związku partnerskim i rodzinie.
   Rozważając zagadnienie seksualności dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną zasadne jest pytanie, czy każdy człowiek ma możliwość zmierzenia się z Eriksonowskim kryzysem "intymność - izolacja"? Faktem bowiem jest, że u każdego człowieka, również u osób z niepełnosprawnością intelektualną, pojawia się i rozwija potrzeba seksualna, której dowodem są obserwowalne wszelkiego typu przejawy seksualności. Kontrowersje wywołuje jednak pytanie dotyczące rzeczywistej możliwości realizacji pragnień związanych z intymną sferą życia dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym. Nie wszystkie osoby niepełnosprawne wykazują równie silne zainteresowanie podjęciem współżycia seksualnego, jest ono tym mniejsze, im głębszy stopień intelektualnej niepełnosprawności. Pragnienie przeżycia miłości i jej realizacji w związku z ukochaną osobą jest jednak charakterystyczne dla większości ludzi, niezależne od poziomu intelektualnej sprawności.
Większość osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną zaspokaja potrzebę seksualną przez zachowania autoseksualne, które rozładowują napięcie seksualne. Tego typu zachowania bywają jedną z form radzenia sobie z napięciami natury emocjonalnej, z zaspokojeniem "głodu emocjonalnego". Należy podkreślić, że podejmowanie zachowań autoseksualnych nie jest właściwe tylko dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, dotyczy w równym stopniu młodzieży znajdującej się w normie intelektualnej. Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych umysłowo starają się eliminować tego typu zachowania np. przez stosowanie kar, podawanie leków uspokajających. Wynika to w dużej mierze z ich lęku przed konsekwencjami podjęcia przez podopiecznych współżycia seksualnego, przed ewentualną ciążą. Ponadto rodzice, czy opiekunowie uświadamiają sobie ograniczony charakter pomocy i opieki dla tych osób w ich dorosłym życiu. W niektórych krajach Europy Zachodniej np. Szwecji, Holandii powołano instytucję "małżeństwa chronionego", którą włączono w system opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Jest to bardzo odważne rozwiązanie rodzące jednak szereg innych trudności. Jest ono potwierdzeniem tezy, że funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie poprawiają związki z osobami bliskimi. Bliskość drugiego człowieka zaspokaja poczucie bezpieczeństwa, ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych, usprawnia gotowość osoby do współdziałania. Bliskość drugiego człowieka pozwala również spełnić pragnienie doświadczania czułości i bliskości, dzielenia się z partnerem/-ką swoimi myślami, doświadczeniami, obdarzania drugiej osoby i bycia obdarzanym uwagą i troską.
   W świetle rozwiązań prawnych - przepisów polskiego prawa cywilnego - osoby głębiej niepełnosprawne umysłowo nie są uprawnione do zawierania związków małżeńskich (Art. 12, par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Argumenty przeciwne przyzwoleniu tym osobom na podejmowanie zachowań seksualnych, brak innych rozwiązań w tej dziedzinie, ogólnie kontrowersje istniejące wokół zagadnienia seksualności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną pozwalają wysnuć wniosek, że w obecnej rzeczywistości wypełnienie zadań związanych z wyborem partnera, założeniem rodziny i posiadaniem potomstwa jest dla tej grupy osób niedostępne.

Monika Kieżun - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161468, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON