Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Pozyskiwanie pracodawców do współpracy.

   Przekonanie pracodawców do tego, że warto zatrudniać osoby niepełnosprawne nie jest zadaniem łatwym. Pracodawcy tak jak większość społeczeństwa mają szereg uprzedzeń oraz stereotypów postrzegania osób z niepełnosprawnością. Jednak jest kilka sposobów oraz argumentów za tym, aby pozyskiwać oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Główne argumenty dotyczące motywowania pracodawców do zatrudniana osób niepełnosprawnych można podzielić na trzy grupy.

  1. Kwalifikacje i umiejętności
       W przypadku dobrego dobrania pracownika na dane stanowisko pracy nie ma znaczenia czy osoba jest pełnosprawna czy niepełnosprawna. Tam gdzie liczy się doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, umiejętności i osoba niepełnosprawna posiada je - jej niepełnosprawność nie wpływa na wykonywanie zadań zawodowych np.: księgowy, który ma astmę będzie pracował na tym stanowisku równie dobrze, co osoba pełnosprawna. Dlatego podstawowym i pierwszym argumentem zachęcania pracodawców do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej powinno być wskazanie na jej kwalifikacje oraz możliwości zawodowe.
  2. Marketing społeczny
       W marketingu społecznym na pierwszy plan wysuwa się pojęcie odpowiedzialności społecznej, które oznacza, że przedsiębiorstwa stanowią część szerszej społeczności i są za swoje działania odpowiedzialne przed społeczeństwem. Marketing społeczny jest strategią służącą kształtowaniu nowych postaw i sposobów zachowań. Wykorzystuje się dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia tradycyjnego marketingu w kształtowaniu postaw społecznych. Jest częścią przemyślanej strategii kształtowania pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie. Nagłaśnianie oraz wsparcie medialne podejmowanych działań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych przekłada się na konkretne wymierne korzyści dla firmy. Kształtowanie pozytywnego Public Relations jest inwestycją długoterminową, ale za to o wysokiej stopie zwrotu. Firmy, które w długiej perspektywie zatrudniają osoby niepełnosprawne są lepiej postrzegane przez społeczeństwo jako przyjazne i odpowiedzialne, tym samym ich zyski wzrastają w postaci budowania marki, która się dobrze kojarzy.
  3. Wsparcie finansowe
       Firmy mogą być zwolnienie z obowiązku wpłat na PFRON, otrzymać dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy, zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu. Jednak ten system wsparcia pracodawców powinien być wykorzystywany tylko wtedy, kiedy faktycznie jakość pracy wykonywana przez osobę niepełnosprawną znacznie odbiega od jakości tej samej pracy świadczonej przez osobę pełnosprawną. Wykorzystanie argumentu dotyczącego wsparcia finansowego, jakie mogą otrzymać firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne umieściłam na końcu, niestety często realia kontaktu z pracodawcą zmuszają do wykorzystania tego argumentu jako pierwszego.

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145775, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON