Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Edukacja globalna.

   Edukacja globalna, o której ostatnio coraz częściej się mówi, jest określeniem dotyczącym wszystkich typów kształcenia, które tematycznie odnoszą się do zmian zachodzących w społeczeństwach oraz społecznościach lokalnych.
   Jej nadrzędnym celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej funkcjonowania demokratycznego modelu świata, wartości i sposobów współżycia społecznego. W związku z tym edukacja globalna będzie obejmowała: edukację obywatelską, edukację rozwojową, edukację międzykulturową, edukację o prawach człowieka, edukację dla pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację dla społeczności zrównoważonej.
W edukacji globalnej zakłada się, że współzależność różnych grup społecznych, państw i instytucji na przełomie ostatnich lat ulega znacznemu zwiększeniu. Jednocześnie - tym, co szczególnie podkreśla się w programach zajęć dotyczących edukacji globalnej, jest bogactwo i różnorodność kultur, postaw, a przede wszystkim problemów. Łącząc doświadczenia i dobre praktyki wykorzystane w różnych społecznościach edukacja ta tworzy ciekawe rozwiązania istotnych dla funkcjonowania współczesnego świata trudności, odkrywa nowe drogi wychodzenia z różnych sytuacji, opracowuje wspólne drogi pracy nad przyszłością.
   Polacy, od chwili wejścia w struktury Unii Europejskiej, coraz bardziej zauważają potrzeby edukacji globalnej dla swojego kraju. Dlatego są oni wspierani przez Agencje Współpracy na rzecz Rozwoju oraz ministerstwa spraw zagranicznych. Dzięki nim wytyczane są perspektywy rozwoju naszego społeczeństwa, a także propozycje dzielenia się z innymi państwami tym, co wypracowaliśmy na przełomie dziejów. Takim hasłem - symbolem jest przede wszystkim: "solidarność".
   Edukacja globalna ma postać kształcenia formalnego i nieformalnego. Jej elementy występują nie tylko w szkołach wszystkich szczebli, ale także wprowadzane są w różne obszary działalności organizacji, zwłaszcza kół i stowarzyszeń dla młodzieży. Treści związane z ideą demokracji, sprawiedliwości, potrzeby solidarności i szacunku dla ludzkiej wolności przekazywane są przez wszystkie media. Dzięki nim - rośnie nasza świadomość, a wraz z nią poprawiają się lepsze warunki życia.
   W Lublinie, w ramach wspierania projektu edukacji globalnej, odbywają się: wystawy, wernisaże, szkolenia, happeningi, pokazy filmów, wymiany młodzieży, a także prelekcje i wykłady. Z wielu z nich naprawdę warto skorzystać, tym bardziej, że mają one też wpływ na nasz rozwój osobisty. Dzięki nim nie tylko zdobywamy nową wiedzę, ale też stajemy się wrażliwsi i ciekawsi na potrzeby rozwojowe współczesnego świata.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska - Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145790, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON