Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Działalność socjalna.

   Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, stosownie do możliwości i warunków, zaspokojenie bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Podstawowe mechanizmy sprawowania opieki socjalnej regulowane są ustawowo. Poznanie tych unormowań jest ważne zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Pracodawcy powinni poznać obowiązki, jakie nakładają na nich odpowiednie przepisy - pozwoli im to uniknąć odpowiedzialności za naruszenie praw pracowniczych. Pamiętać należy, że w wielu kwestiach przepisy określają jedynie swoiste ramy działalności pracodawcy, pozwalając mu na pewną dowolność w określaniu szczegółowych rozwiązań. Dla przykładu można wymienić tutaj pożyczki mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - to od pracodawcy zależy, czy będą one oprocentowane czy nie. Natomiast wypłata świadczenia urlopowego jest dobrowolnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracowników.
   Pracodawcy powinni również pamiętać, że nie wszystkie działania na rzecz pracowników mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - w tym przypadku działanie niezgodne z prawem może narazić pracodawcę na problemy z fiskusem. W tym zakresie precyzyjnie zostały określone cele, na jakie mogą być wydatkowane środki finansowe zebrane na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Znajomość przepisów dotyczących działalności socjalnej jest ważna również dla pracowników - to oni jako korzystający ze świadczeń powinni wiedzieć, do jakich działań socjalnych pracodawca jest zobowiązany.
   Obowiązek tworzenia funduszu mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, a także państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - bez względu na stan zatrudnienia. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego mniej niż 20 pracowników mogą tworzyć fundusz, jednak nie są do tego zobowiązani.

Andrzej Godula - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145906, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON