Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Akceptacja społeczna niepełnosprawnych psychicznie.

   Postrzeganie osób niepełnosprawnych w Polsce opiera się głównie na obiegowych przekonaniach i stereotypach. Daje się jednak zauważyć wzrost "otwartości społecznej" na problemy osób niepełnosprawnych, co może wynikać ze stopniowego zwiększania się ich liczby w społeczeństwie, ale także z dużego zaangażowania się w integrację środków masowego przekazu. Liczne medialne kampanie społeczne wywierają wpływ na sposób postrzegania niepełnosprawnych przez osoby z różnych warstw społecznych i zawodowych.
Stopień akceptacji dla włączania się osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego na tych samych warunkach, co osoby zdrowe jest wyższy u osób lepiej wykształconych. Ludzie starsi, czy bezrobotni wyznają często tradycyjne postawy preferujące separację niepełnosprawnych. Mimo to w społeczeństwie daje się zauważyć wzrost akceptacji dla przystosowywania miejsc pracy w zwykłych zakładach niż tworzenia zakładów pracy wyłącznie dla inwalidów.
   Tolerancja dla zatrudniania osób niepełnosprawnych jest często uzależniona od rodzaju schorzenia. Zdecydowanie łatwiej jest nam zaakceptować osobę z zaburzeniami narządów ruchu niż z upośledzeniem umysłowym, czy chorobą psychiczną. Takie postrzeganie zwłaszcza osób chorych psychicznie przekłada się na niski poziom zatrudnienia tych osób. Aktywność zawodowa tej grupy należy do najniższej wśród niepełnosprawnych. Według Instytutu Psychologii Zdrowia tylko 2% chorych na schizofrenię ma pracę.
   Brak ogólnospołecznej akceptacji dla niepełnosprawności psychicznej wynika w dużej mierze z niewiedzy na temat tych schorzeń, co w konsekwencji prowadzi do lęku i niechęci do tych osób. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że osoby chore psychicznie mogą pracować i być tak samo dobrymi pracownikami jak zdrowi. Ważne jest informowanie pracodawców o istocie chorób psychicznych i realnych możliwościach zatrudnienia tej grupy niepełnosprawnych. Przedstawienie możliwości zawodowych, a zarazem zminimalizowanie obaw pracodawców jest ważnym elementem w procesie integracji.
   Kolejnym problemem jest również to, że osoby chore psychicznie zatrudniane w obrębie ZPCH-ów kierowane są głównie na stanowiska związane z pracą fizyczną, która nie wymaga wykształcenia i nie umożliwia rozwoju osobom o wyższych aspiracjach.
   Przełamanie bariery lęku u pracodawców poprzez dużą kampanię informacyjną jest celem nadrzędnym. Jednoczesne współdziałanie ustawodawców, samorządowych jednostek administracyjnych, zrzeszeń pracodawców oraz lekarzy mogłoby zmienić tą trudną sytuację. Dzięki wielu fundacjom i stowarzyszeniom udaje się jednak burzyć mury lęku i niewiedzy, co daje nadzieję na realną pomoc tak licznej przecież grupie niepełnosprawnych.


Piotr Łuszczak - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192255, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON