Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zdrowszy zawód (cz.II)

   Osoby bardzo podatne na przeżywanie stresu powinny unikać czynników wyzwalających silne emocje. Dla tych osób wskazany byłby zawód nie wymagający pracy pod presją czasu i z mniejszym zakresem odpowiedzialności. Dodatkowo należałoby uwzględnić preferencje do pracy indywidualnej, lub wymagającej kontaktu z ludźmi, a więc pochodną umiejscowienia na kontinuum intro-ekstrawersji. Cechy te decydują o tym, w jakim środowisku dana osoba będzie czuła się lepiej: czy będzie to praca z ludźmi, czy raczej indywidualna, wymagająca kontaktu z danymi. Lepszej jakości pracy można spodziewać się po osobie funkcjonującej w środowisku zgodnym z predyspozycjami psychologicznymi. Osoba niewłaściwie dobrana do stanowiska pracy, np. ekstrawertyk w pracy wartownika, czy introwertyk w roli przedstawiciela handlowego odbiera miejsce pracy jako środowisko stresujące. Frustracja indywidualnych potrzeb powoduje większy stres, a w konsekwencji wyższe ryzyko wystąpienia określonych problemów zdrowotnych.
   W podejmowaniu decyzji o doborze pracownika na stanowisko pracy należy wziąć od uwagę jego cechy osobowości. Nawet poruszając się tylko po dwóch wymiarach można uniknąć pewnych długofalowych negatywnych skutków złego wyboru zawodu czy konkretnego stanowiska pracy.
Introwertycy będą dużo lepiej wykonywać prace indywidualne. Przy niskim poziomie neurotyzmu mogą rokować dobre funkcjonowanie na stanowiskach wymagających precyzji i skupienia. W zależności od kwalifikacji może to być np. zegarmistrz, kontroler ruchu, kierowca, czy programista. Introwertycy z wysokim poziomem neurotyzmu, mogą realizować się w pracy wykorzystującej ich zdolności artystyczne. Częstość i rozmiar doznawanych emocji może pozytywnie wpływać na kreatywność i korzystanie ze zdolności twórczych, a introwersja ułatwia koncentrację na przedmiocie pracy.
   Ekstrawertycy będą bardzo dobrze funkcjonować w pracy wymagającej kontaktu z ludźmi i pracy w zespole. Przykładowe stanowiska pracy dla takich osób to sprzedawca, przedstawiciel handlowy, opiekunka, doradca zawodowy. Neurotyczni ekstrawertycy mogą jednak łatwiej popadać w konflikty interpersonalne, stąd nie są najlepszymi kandydatami do kierowania zespołem. Neurotyzm jako cecha niezależnie od innych wymiarów nie rokuje dobrego funkcjonowania na stanowisku kierowniczym. Zarządzanie wymaga dużej odporności na stres i podejmowania racjonalnych decyzji. Osoba działająca często pod wpływem emocji nie będzie zadowolona z efektów swojej pracy co wtórnie zwiększy jej poziom stresu. W zależności od cech intro-ekstrawersji zwiększa to ryzyko zachorowań na choroby układu krążenia, wrzodowe, czy nowotworowe.
   Właściwy dobór kandydata na stanowisko pracy jest nie tylko interesem pracownika, ale na dłuższą metę również pracodawcy. Umieszczając osobę w niesprzyjającym jej predyspozycjom psychologicznym środowisku można spodziewać się negatywnych skutków adaptacyjnych. Sfrustrowany pracownik jest mniej efektywny. Pojawiające się na skutek podwyższonego poziomu stresu problemy zdrowotne mogą być przyczyna częstych absencji, co zwiększa koszty ponoszone przez pracodawcę. W obliczu tych zagrożeń warto jest rozważyć bardziej szczegółowy dobór kandydatów na stanowiska pracy z uwzględnieniem badań osobowości.


Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192280, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON