Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Ciekawy kurs - mediator sądowy.

   Na początku września tego roku pojawił się w ofercie jednej z lubelskich instytucji szkoleniowych kurs na mediatora sadowego. Po jego ukończeniu, na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. 2001 r., Nr 56, poz. 591 ze zm.), słuchacz zostaje wpisany do wykazu mediatorów. Kim jest mediator? Jak wygląda program kursu?

   Od czasu, kiedy weszła w życie nowela kodeksu postępowania cywilnego, która umożliwiła rozstrzyganie sporów cywilnych w drodze mediacji - zawód mediatora zyskał prawdziwą popularność. Wydaje się, że ma on szansę jeszcze długo służyć polskiemu sądownictwu. Mediacja bowiem jest możliwa wszędzie tam, gdzie możliwa jest także ugoda przed sądem. Zalety takiego postępowania są duże: postępowanie jest szybsze i tańsze, unika się konfliktów stron na rzecz porozumienia, sprawa może zostać rozwiązana bez sztywno ustalonych procedur postępowania.
W związku z powyższym nie jest trudno wymienić cechy, które powinna posiadać osoba starająca się o tytuł mediatora: musi być ona kompetentna, uczciwa, bezstronna, dyskretna oraz tolerancyjna. Szczegółowe zasady w pracy mediatora określa Europejski Kodeks Postępowania Mediatora (można go przeczytać na stronie: www.psmg.pl).
   Aby uczestniczyć w kursie przygotowującym do wykonywania tego zawodu - osoba powinna mieć minimum wykształcenie średnie, posiadać zaświadczenie o niekaralności. Musi także być nastawiona na to, że będą od niej wymagane wymienione już cechy, etyczny sposób postępowania.
W programie kursu przewiduje się poznanie socjologicznych, prawnych i etycznych aspektów mediacji, przekazanie wiedzy dotyczącej obowiązującego prawa. Dodatkowo - podczas kursu prowadzone są warsztaty z technik mediacyjnych. Wszystkie te zajęcia są bardzo potrzebne, ponieważ do obowiązków na opisywanym stanowisku należeć będą nie tylko diagnozowanie i zrozumienie konfliktu, ale też organizacja procesu mediacyjnego, pomoc dla obu stron w zakresie sformułowania istoty, przyczyny i możliwych rozwiązań konfliktu, aktywne słuchanie, nakierowanie obu stron do współpracy, pomoc w rozstrzygnięciu konfliktu.
   Kurs trwa 35 godzin, w tym 10 godzin przeznacza się na ćwiczenia. Cena uczestnictwa to około 300 złotych (przewiduje się zniżki dla studentów). Zajęcia kończą się egzaminem. Szczegółowych informacji o miejscu i czasie trwania kursu: "Mediator sądowy" można zasięgnąć między innymi w Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, gdzie serdecznie zapraszamy.

Dorota Zielińska - Dryl - Specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192658, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON