Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Niewidomi na rynku pracy

   Według danych Polskiego Związku Niewidomych ilość osób niewidomych w naszym kraju szacuje się na ponad 80 tysięcy. Istnieje również spora grupa niewidomych, która nie figuruje w tych statystykach, co według niektórych szacunków daje łączną ilość ok. 120 tysięcy niewidomych.    Większość z nich korzysta wyłącznie ze świadczeń pomocy społecznej, a tylko 8% tej grupy to osoby pracujące zawodowo.
   Istnieje wiele przyczyn zaistniałej sytuacji. Osoby niewidome często zamykają się w swoich domach izolując się przed społeczeństwem. Nie wierzą w swoje możliwości widząc uprzedzenia i stereotypy tkwiące głęboko w osobach pełnosprawnych, które często postrzegają niewidomych jako osoby wykonujące proste prace fizyczne takie jak: składanie szczotek lub długopisów. Czynniki te powodują brak motywacji, a w następstwie przyczyniają się do niskiego poziomu wykształcenia niewidomych.
   Pracodawcy boją się zatrudniać osoby niewidome choćby z uwagi na obciążenia organizacyjne związane z kosztami przystosowania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości tych osób.
   Powstało wiele projektów i kampanii społecznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których celem jest motywowanie niewidomych do wyjścia z marazmu i zwiększanie ich samodzielności. Niezbędne do uczestnictwa niewidomych na rynku pracy jest podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia, które duży nacisk kładłyby na wprowadzanie niewidomych w dziedziny związane z nowoczesną technologią informatyczną.
   Problem kosztów związanych z dostosowaniem stanowisk pracy oraz uprzedzeń pracodawców przed zatrudnianiem osób niewidomych może zostać rozwiązany dzięki współczesnym technologiom, które umożliwiły obsługiwanie przez niewidomych udźwiękowionego komputera. Dzięki niemu niewidomy ma szansę wykonywać tą samą pracę co osoba pełnosprawna. Istnieje wiele współczesnych zawodów, w których osoby niewidome mogłyby się doskonale realizować, takich jak: informatyk, telemarketer, czy choćby realizator dźwięku.
   Cele te osiągnąć można wyłącznie dzięki wzajemnemu zrozumieniu i obustronnej chęci, zarówno niewidomych jak i osób pełnosprawnych.


Piotr Łuszczak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145633, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON