Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Formy aktywności zawodowej młodzieży z diagnozą psychiatryczną.

   Zanim opiszę możliwe formy aktywności zawodowej młodzieży z diagnozą psychiatryczną, scharakteryzuję sytuację psychologiczną młodzieży.
Każde dorastające dziecko w pewnym sensie ucieka od swoich rodziców, zmienia dotychczasowe bezpieczeństwo na niepewność, a stabilność i harmonię dziecięcego świata na trudy poszukiwań. Choć pragnie utrzymać więź z rodzicami, to równocześnie pragnie być sobą, podkreśla swoją odrębność i walczy o prawo do niej...
   Młody człowiek musi scalić całą dotychczasową wiedzę o sobie zawartą w pełnionych przez niego rolach (syna, córki, ucznia, kolegi, sportowca itp.) i uzyskać integrację swojej przeszłości z teraźniejszością i koncepcją przyszłości. Według Eriksona (1968) na formowanie się tożsamości wpływają trzy elementy: poczucie wewnętrznej identyczności i ciągłości przez osoby z otoczenia oraz potwierdzenia autopercepcji dorastającego w jego interpersonalnych doświadczeniach. Od tego, czy młody człowiek pokona kryzys tożsamości, zdaniem Eriksona, zależy dalszy rozwój osobowości.    Jeśli kryzys tożsamości zostanie rozwiązany negatywnie, osoba ma problemy z określeniem siebie, wystąpienie epizodu choroby psychicznej utrudnia również pozytywne rozwiązanie zadań przypisanych temu okresowi rozwojowemu. Choroba psychiczna pojawia się zwykle w wieku nastoletnim, który jak wcześniej wspomniano jest czasem kształtowania się tożsamości, wyboru drogi, podejmowania decyzji zawodowych i osobistych. Specyfika choroby psychicznej polega m.in. na dezorganizacji osobowości, rozwój zawodowy zostaje więc uniemożliwiony lub utrudniony lub choroba nie wpływa negatywnie na jego progres.
   W grupie osób dotkniętych procesem chorobowym są osoby o różnym poziomie wykształcenia: od wykształcenia podstawowego po wykształcenie poparte tytułem naukowym; podobnie przekrój wyuczonych zawodów jest bardzo szeroki od zawodów technicznych po zawody artystyczne.
   Do stosowanych form aktywności zawodowej młodzieży z diagnozą psychiatryczną należą:

   Choć przebieg choroby jest bardzo indywidualny, a dezorganizacja osobowości w mniejszym lub większym wymiarze dotyczy sfery intelektualnej, istotą postępu zawodowego jest podejmowanie dostępnych form aktywności społecznej i terapeutycznej, które są szansą dalszego rozwoju osobowości zawodowej, zablokowanej wystąpieniem procesu chorobowego w pewnym okresie życia.

Opracowano na podstawie:
I .Obuchowska, Drogi dorastania, 1996 WSiPMałgorzata Ziętek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192232, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON