Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zdrowszy zawód (cz. I).

   Wraz z rozwojem zarządzania zasobami ludzkimi i poszerzaniem wiedzy na temat doboru pracowników na odpowiednie stanowiska coraz częściej uwzględnia się wiedzę psychologiczną. Istotną rolę w charakterystyce psychologicznej pełnią specyficzne zdolności intelektualne, ale również sposób funkcjonowania w kontaktach z ludźmi, odporność na stres i zapotrzebowanie na stymulację, a więc cechy osobowości. W momencie rekrutacji dla potencjalnego pracownika i pracodawcy istotna jest możliwość radzenia sobie z obowiązkami wynikającymi ze stanowiska pracy, a więc dobór osoby najbardziej kompetentnej. Równie istotne powinny być rozłożone w czasie konsekwencje psychologiczne i zdrowotne pracy na określonym stanowisku.
   Spośród wielu typologii osobowości, jedną, która mówi o podatności na choroby somatyczne jest Teoria Eysencka. Autor wielu publikacji z zakresu psychologii osobowości i twórca metod do pomiaru poszczególnych jej aspektów wskazuje na 3 podstawowe wymiary: Ekstrawersję, Neurotyzm, Psychotyzm. Neurotyzm określa podatność na stres, reaktywność emocjonalną, podatność na przeżywanie frustracji oraz drażliwość i skłonność do przeżywania lęków. Jest cechą osób o chwiejnym nastroju, przeżywających silne i długotrwałe emocje, skłonnych do załamań nerwowych.    Ekstrawersja określa zapotrzebowanie na bodźce i kontakty z ludźmi, impulsywność działania, optymizm i entuzjazm. Oznacza potrzebę aktywności i bycia w ruchu. Psychotyzm opisuje wymiar obniżonej wrażliwości na innych i empatii, trudności w porozumieniu i niezważaniu na innych. Osoba z tą cechą może też przejawiać potrzebę silnych bodźców, zachowania niekonwencjonalne i ryzykowne.
   Każdy z wymiarów to kontinuum pomiędzy dwoma skrajnymi biegunami, a więc np. w przypadku neurotyzmu można mówić o skrajnym natężeniu cechy, bądź minimalnym jej nasileniu, co jest równe zrównoważeniu emocjonalnemu. Osoby, które można umieścić na skrajnych biegunach w populacji stanowią mniejszość. Większość osób plasuje się na linii ciągłej bliżej jej jednego bądź drugiego końca.
   Wszystkie wymiary osobowości wiążą się w pewnym stopniu ze zdrowiem. Psychotyzm jest wymiarem predysponującym do chorób i zaburzeń psychicznych. W odniesieniu do funkcjonowania somatycznego i podatności na choroby fizyczne można poruszać się po wymiarach: neurotyzmu i ekstrawersji.
   Osoba z wysokim poziomem neurotyzmu jest bardzo podatna na przeżywanie stresu, łatwo ją wyprowadzić z równowagi, często przeżywa silne emocje. Przeciwieństwem są osoby, które można umieścić na drugim biegunie wymiaru cechujące się opanowaniem, zrównoważeniem emocjonalnym i wysoką odpornością na stres.
   Wymiar Ekstrawersji można przedstawić za pomocą dwóch przeciwstawnych biegunów (Introwersja-Ekstrawersja), gdzie Introwersja będzie cechą osób nieśmiałych, niezbyt pewnie czujących się w dużej grupie osób i preferujących aktywność indywidualną.
   Podatność na choroby somatyczne wiąże się głównie z nasileniem cechy Neurotyzmu.
   Praca zawodowa jest niejednokrotnie związana z wysokim poziomem stresu. To, że może to odbić się na zdrowiu nie jest odkrywczym stwierdzeniem. Ile razy zdarzało się słyszeć o kimś, kto tak dużo pracował, że przyprawiło go to o nadciśnienie, czy nawet zawał serca.
   Typologia osobowości i dotychczasowe badania pozwalają bardziej specyficznie przewidywać ewentualne konsekwencje zdrowotne stresu w pracy.
   Badania wskazują na dwa rodzaje chorób, na które podatne są osoby z grupy neurotycznej, w zależności od umiejscowienia na biegunie ekstra i introwersji. Ze względu na łatwość ekspresji negatywnych emocji ekstrawertycy będą bardziej podatni na choroby układu krążenia. Introwertycy nie dzieląc się problemami z innymi i tłumiąc je w sobie stają się podatni na choroby nowotworowe.

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192295, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON