Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rynek pracy.

   W trudnej sytuacji na rynku pracy są osoby niepełnosprawne, długotrwałość ich bezrobocia jest zdecydowanie większa niż osób w pełni sprawnych. Niepokojąca jest przede wszystkim stopa bezrobocia osób w wieku produkcyjnym. Od wielu lat spada współczynnik ich aktywności zawodowej, mimo że jednym z głównych założeń polityki państwa jest integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, poprzez zatrudnianie ich na otwartym rynku pracy. Najwięcej osób niepełnosprawnych znajduje zatrudnienie w zakładach pracy chronionej. Powstały one w miejsce spółdzielni inwalidów, jak i w wyniku przekształcenia się istniejących firm.
   Na otwartym rynku pracy zachodzą też pewne zmiany. Pracodawcy powoli dojrzewają do tego, żeby w swoich firmach zatrudniać osoby niepełnosprawne. Głównym bodźcem do zatrudnienia takiej osoby jest to, że otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń. Niektórzy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej motywują brakiem uprzedzeń, jak jest naprawdę wiedzą tylko sami pracodawcy.

Andrzej Godula - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192305, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON