Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Praca jako proces społeczny

   Choć praca towarzyszy człowiekowi niemal od początków naszego istnienia, podejście do pracy zmieniało się na przełomie wieków, akcentując naczelne wartości wyznawane w danym okresie:
- w Średniowieczu, kiedy naczelną wartością był Bóg, pracę rozumiano jako obowiązek względem Boga
-w Renesansie, kiedy w centrum uwagi znajdował się człowiek, praca była rozumiana jako służba dla innych
- obecnie, w dobie postmodernizmu, który zakłada pluralizm wartości, pracę rozpatruje się w ujęciu indywidualnym, praca dla każdego człowieka jest czymś innym, pozwala realizować różne potrzeby
Współcześnie, w zależności też od dyscypliny naukowej podejmującej zagadnienie pracy, podkreślane są różne jej cechy i aspekty. Pojęciem "pracy" zajmuje się wiele nauk:
- dla fizyków pracę wyraża się poprzez iloczyn siły przez drogę jej działania
- ekonomista dostrzega w pracy zespołową produkcję i wymianę dóbr materialnych
- technolog koncentruje się na narzędziach i różnych operacjach produkcyjnych
- natomiast zarówno socjologia, jak i psychologia pracy traktują pracę jako swoistą formę zachowania się człowieka
Praca w ujęciu socjologicznym definiowana jest jako każda celowa czynność prowadząca do zaspokojenia dowolnych potrzeb ludzkich, posiadająca społeczną wartość, zapewniająca osobom/ grupom, które ją wykonują określoną pozycję w społeczeństwie.
Psychologowie rozpatrują pracę jako jedną z trzech podstawowych aktywności człowieka (obok zabawy i uczenia się), istotną formę organizacji życia ludzkiego, która organizuje życie społeczne, zapewnia satysfakcję, samorealizację, zabezpieczenie społeczne i status społeczny.
Praca w ujęciu psychologicznym to:
- czynność za pośrednictwem, której człowiek bezpośrednio oddziałuje na otaczający świat zewnętrzny i reguluje swoje wzajemne stosunki z otoczeniem;
- suma wysiłków mięśniowych, nerwowych i umysłowych, podejmowanych w celu wykonania określonych zadań;
- charakteryzuje ją społeczna przydatność rezultatu, pośrednia motywacja i celowość.
Choć współcześnie rynek pracy wymusza zmiany zawodu, przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji, to nie zmienia faktu, że wybór zawodu to istotny problem życiowy, niezwykle ważna decyzja, która determinuje życie człowieka. Na decyzję wyboru zawodu wpływają:
- czynniki indywidualne (zainteresowania, preferencje zawodowe, predyspozycje osobowościowo-intelektualne, układ potrzeb i wartości)
- czynniki społeczno-środowiskowe (zapotrzebowanie na rynku pracy, "moda" na określone zawody)
Praca to wyznacznik i główny motor ludzkiego życia, zapewnia autonomię, samorealizację, kontakty społeczne - bez względu na różnorodność naukowych podejść do pojęcia pracy, jest ona wartością, która zapewnia nieoceniony rozwój zarówno na poziomie indywidualnym jak i społecznym, zapewnia samorealizację jednostce, spaja społeczeństwo, buduje poczucie przydatności społecznej i osobistej satysfakcji.

Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192554, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON