Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Problematyka zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

   Podczas rozmów z pracodawcami daje się zauważyć niski poziom świadomości w rozumieniu, czym jest niepełnosprawność. Pracodawcy wielokrotnie podczas pierwszego kontaktu z pośrednikiem pracy wyrażają zdziwienie słysząc pytanie o możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ich firmie. Po przekazaniu im wiedzy na ten temat często przyznają, że dotychczas niepełnosprawny był dla nich kimś, kto nie nadaje się na stanowisko pracy w ich firmie.
   Bariera integracyjna jest tak powszechna, że należałoby wprowadzić zmiany w systemie informowania potencjalnych pracodawców o możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Koncentrowanie się w informacji wyłącznie na ulgach, jakie pracodawca może uzyskać pomijając przy tym aspekt integracji i świadomości, prowadzi do przedmiotowego traktowania tych osób.
   W zachowaniu niektórych pracodawców daje się odczuć pogardę i ignorancję dla osób niepełnosprawnych. Firma zainteresowana jest zatrudnieniem, ale sam pracownik potrzebny jest dopóty, dopóki pracodawca czerpie z tej współpracy korzyści. Zachowanie takie wzbudza w niepełnosprawnym poczucie, że jest tym "gorszym" i często prowadzi do jego alienacji.
   Pracodawcy boją się niepełnosprawnych, nie zwracają uwagi na ich umiejętności, lecz ograniczenia, nie wierzą w ich samodzielność sądząc, że są to osoby wymagające opieki.
   Dodatkowym problemem są pracownicze przywileje takie jak: skrócony czas pracy, dodatkowe przerwy, urlopy oraz świadczenia. Przywileje te zniechęcają pracodawców, co tak naprawdę godzi w samych niepełnosprawnych. Pracodawcy tłumaczą, że istotną barierą ze strony osób niepełnosprawnych jest ich słabe wykształcenie oraz częsty brak umiejętności zawodowych i przystosowawczych.
   W wielu przypadkach osoby niepełnosprawne nie wiedzą o możliwości podjęcia pracy. Ponad 84% z nich nie pracuje i nie poszukuje pracy. Pracuje zawodowo jedynie 15,6% niepełnosprawnych. Wśród niepełnosprawnych powyżej 15 roku życia blisko 80% to osoby z orzeczeniem o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a ponad 20% posiada orzeczenie o znacznej niepełnosprawności. Jest to dowód na to jak wiele trzeba zrobić w kwestii informacji. Ogromne znaczenie ma tutaj udział środków masowego przekazu, jak również instytucji zajmujących się współpracą z pracodawcami. Zadanie to ma szczególne znaczenie w procesie integracji.
   W 1993 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Zasadę Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, która mówi m.in., że "nadrzędnym celem powinno być zawsze zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Dla osób niepełnosprawnych, których potrzeb w ten sposób nie można zaspokoić alternatywą powinny być małe zakłady pracy chronionej lub zatrudnienie wspomagane."
Ważne jest, aby zasada ta nie była tylko martwym zapisem, ale wyznacznikiem w łamaniu barier.

Cytat na podst. artykułu "Kto zatrudni ślepego?" Integracja Nr 5/2001
Dane procentowe GUS II kwartał 2000 r.

Piotr Łuszczak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192192, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON