Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Jak przebiegają procesy poznawcze u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim?

   Upośledzenie umysłowe jest to istotnie niższy od przeciętnego ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego, współwystępujący z upośledzeniem w zakresie przystosowania społecznego. Nie należy go wiązać z określoną jednostką chorobową. Jest to zespół skutków różnych stanów chorobowych i uszkodzeń układu nerwowego, który powstał w okresie rozwojowym. Za istotnie niższy od przeciętnego ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego uważa się poziom niższy o dwa odchylenia standardowe od średniej. Sam niski iloraz inteligencji nie jest jeszcze wyznacznikiem do postawienia diagnozy upośledzenia umysłowego. Bardzo ważne jest jednoczesne uwzględnienie zachowań przystosowawczych, czyli ocena stopnia, w jakim osoba realizuje wymogi niezależności osobistej
i odpowiedzialności społecznej, jakiej się od niej oczekuje w danym wieku życia oraz
w określonym środowisku.
   Diagnozując upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim należy zachować ostrożność, gdyż istnieje niebezpieczeństwo popełnienia błędu i zdiagnozowania jako upośledzenie umysłowe - stanu, który faktycznie jest zaniedbaniem środowiskowym. Dlatego niezwykle ważne jest dokonanie bardzo szczegółowego opisu funkcji adaptacyjnych osoby diagnozowanej, z uwzględnieniem 10-u obszarów: komunikacji, obsługi siebie, umiejętności społecznych, życia domowego, życia w społeczności, kierowania sobą, zdrowia
i bezpieczeństwa, funkcjonowania akademickiego, wypoczynku i pracy. Efektem tego opisu jest wskazanie mocnych i słabych stron osoby, określenie obszarów, w których osoba potrzebuje wsparcia oraz ustalenie dalszego postępowania rewalidacyjno - rehabilitacyjnego.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie różnią się wyglądem zewnętrznym
i rozwojem fizycznym od osób sprawnych intelektualnie. Częściej występują u nich jednak pewne anomalie fizyczne (np. zez, zajęcza warga), uszkodzenia wzroku i słuchu, czy zaburzenia motoryki. W zakresie funkcji poznawczych niektóre procesy przebiegają
specyficznie i w wolniejszym tempie.

 

   Oprócz w/w można wskazać inne różnice w funkcjonowaniu osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, m.in. w sferze społecznej, emocjonalnej, osobowościowej. Mimo jednak istniejących różnic są to osoby niewiele różniące się od nas samych. Często problemy dotyczące ich zachowania się są interpretowane i wyjaśniane przez upośledzenie umysłowe, rzadko tłumaczy się je w kategoriach mechanizmów psychologicznych. Niewystarczające jest także odwoływanie się do czynników organicznych, ponieważ funkcjonowanie wszystkich ludzi nie jest zdeterminowane wyłącznie strukturą układu nerwowego. Nas wszystkich kształtują warunki życia, wychowanie, relacje z innymi, doświadczenia życiowe, przejawiane formy aktywności. Można powiedzieć, że tę grupę osób - osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, kształtuje, tak jak większość ludzi, wielość czynników ostatecznie wpływających na nasze funkcjonowanie.

Monika Kieżun - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192641, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON