Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Podstawowe informacje dotyczące matury 2006/2007.

   Choć do matury zostało jeszcze dużo czasu, to najważniejsze decyzje dotyczące jej kształtu należy podjąć już dziś. Tegoroczni maturzyści muszą zdecydowanie wcześniej niż ich starsi koledzy, dokonać wyboru przedmiotów, poziomu i tematów egzaminu dojrzałości.
Deklarację dotyczącą gotowości przystąpienia do matury uczniowie składali dyrektorom szkół już do 30 września tego roku. Jednak do 20 grudnia decyzja ta powinna zostać potwierdzona, zarówno wybrany poziom (podstawowy lub rozszerzony), jak i przedmioty, które będą zdawane (w części pisemnej i ustnej). W tym terminie powinien również podać wybrany na egzamin ustny temat z języka polskiego (lub języka mniejszości narodowej).
Matura dzieli się zasadniczo na dwie części: pisemną i ustną. Podczas pisemnej obowiązkowo zdaje się:


   Dodatkowo, podczas matury pisemnej, można zdawać jeden, dwa lub trzy przedmioty spośród spisanej już listy, pod warunkiem, że nie były one już zdawane w części obowiązkowej (lista przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka - tylko na poziomie rozszerzonym, matematyka, WOS, wiedza o tańcu, język grecki i kultura antyczna - tylko na poziomie rozszerzonym, język łaciński i kultura antyczna - tylko na poziomie rozszerzonym, język obcy nowożytny - inny niż na egzaminie ustnym, język mniejszości narodowej - tylko na poziomie rozszerzonym, regionalny język kaszubski - tylko na poziomie rozszerzonym).
W części ustnej - obowiązkowo należy zdawać:


   Z egzaminu dojrzałości mogą zostać zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, nie ma zwolnień udzielanych na podstawie certyfikatów językowych. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej osoby niepełnosprawne powinny mieć dostosowany sposób przeprowadzenia egzaminów do swoich potrzeb.
   Egzamin ustny jest oceniany w szkole przez komisję egzaminacyjną. Ocenianie egzaminów pisemnych jest dokonywane przez komisję z poza szkoły. W jej skład nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu czy wychowawcy zdających. Wynik egzaminu ustnego jest podawany bezpośrednio po jego zakończeniu, w szkole, w której został przeprowadzony. Wyniki egzaminów są podawane w skali procentowej (niezbędne do uzyskania świadectwa dojrzałości jest otrzymanie: min. 30% punktów w części pisemnej (z każdego z przedmiotów) oraz min. 30% punktów w części pisemnej ( również z każdego z przedmiotów).
   Jeżeli uczeń nie zda przedmiotów w części ustnej, może podchodzić do części pisemnej - ich wyniki nie mają na siebie wpływu. Ogólna ocena z poziomów rozszerzonych i dodatkowych także nie ma wpływu na zdanie egzaminu, ale jest zapisana na dokumencie egzaminu dojrzałości.
   Ostatnią ważną sprawą, jest założenie, że egzamin maturalny może być przerwany zawsze w przypadku zauważenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub podczas stwierdzenia identycznych odpowiedzi w tekście pisemnym.
   Matura to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu. Jej konsekwencje mogą być naprawdę duże. Dlatego warto pamiętać o tym w czasie przygotowań i dokonywania wyborów. Tak inwestycja w siebie naprawdę się opłaca, satysfakcjonuje i czyni "dojrzalszym".

Tekst przygotowano na podstawie dokumentów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dorota Zielińska - Dryl - Specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145865, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON