Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dżungla - świat przeżyć Dorosłych Dzieci Alkoholików a praca.

   Dzieci z rodzin o problemie alkoholowym (lub innym poważnym problemie rodzinnym) przeżywają zdecydowanie więcej niż inne dzieci zakłóceń w stanie poczucia swojego bezpieczeństwa. Doświadczają więcej napięć, lęku, dezorientacji i samotności. Ten stan rzeczy sprzyja tworzeniu się obronnej postawy życiowej. Jest ona przeciwieństwem postawy otwartej i ufnej aktywności. W postawie obronnej zastyga się, napina i zamyka, w otwartej zaś, ekspansywnej, rozgląda się, wędruje i eksperymentuje. Postawa otwarta sprzyja zmianie. Postawa obronna każe wycofywać się przed ryzykiem, a przez to przed zmianą. Jest ona związana z urazami, które przeżywa dziecko. Syndrom DDA nie odnosi się do dzieci, ale opisuje i charakteryzuje zniekształcony świat ludzi dorosłych, którzy choć nieświadomie to w swym życiu pozostają pod przemożnym wpływem przeżyć z dzieciństwa.

   Jednocześnie zaburzenia funkcjonowania dotyczą głównie sfery kontaktów społecznych, wyobrażenia o sobie i swoich relacjach ze światem. Myślenie DDA w tym obszarze charakteryzuje schematyczność i kompulsywność, gdyż myśli i przekonania ukształtowane na podstawie doświadczeń z dzieciństwa powracają uporczywie w formie natrętnych myśli, wywierając silny wpływ na zachowanie. Natomiast nie obserwuje się podobnych trudności w zakresie procesów poznawczych. Myślenie DDA nie odbiega od normy, wręcz czasami cechuje je większa trzeźwość myślenia, osoby te wykazują się większą odpornością na dystraktory w sytuacjach stresowych i ekstremalnych. Są w stanie podejmować dobre decyzje i trafnie analizować sytuacje, kiedy inni ulegają silnym napięciom i emocjom. Ta swoista predyspozycja DDA ujawnia się szczególnie przy wyzwaniach życiowych, sytuacjach wymagających podjęcia konkretnych zadań- na przykład w życiu zawodowym.

   Nieprzewidywalność świata powtarzająca się w doświadczeniu dziecka wpływa na ukształtowanie się w jego wewnętrznych przekonaniach myśli typu: świat jest wrogi; świat jest dżunglą, w której trudno przetrwać; świat jest tak urządzony, że nie ma sensu nic planować, bo wszystkie plany zostają zburzone; muszę coś zrobić, by rodzice czuli się dobrze; muszę coś zrobić, by nie zrobili sobie krzywdy. Dziecko, obserwując na codzień relacje między rodzicami, a także ich relacje z innymi, tworzy swoje podstawowe bolesne przekonania i skrypty życiowe dotyczące tego, jak wyglądają relacje między ludźmi.

Źródło: M.Kucińska, "Dziecko w dżungli", Charaktery I/ 2003

Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192518, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON