Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Droga (...) w kierunku odkrywania siebie.

   Osadzone w nurcie psychologii humanistycznej koncepcje terapii skoncentrowanej na kliencie C.Rogersa, jak i Gestalt-Terapy F.Perlsa ukształtowane są w odniesieniu do podobnej wizji człowieka. Akcentowane są potencjalne możliwości jednostki do samoaktualizacji i samorozwoju, podmiotowość i rola terapeuty sprowadzająca się do pomocy klientowi w odnalezieniu własnej drogi rozwoju. Koncepcje te wskazują na aktywną rolę jednostki w pokonywaniu ograniczeń rozwoju. Terapeuta odpowiednio wydobywa i ukierunkowuje tkwiące w jednostce czynniki, dzięki czemu zachodzi zmiana w jej postrzeganiu siebie. W obu podejściach obserwujemy też przesunięcie bardzo wyraźne środka ciężkości w kierunku teraźniejszości, bycia "tu i teraz" i pracowania nad uświadamianiem sobie aktualnych przeżyć. Kluczowym czynnikiem w terapii jest tu również samo pojęcie interakcji, w której klient (określenie wprowadzone prze C.Rogersa) przy wspierającym udziale terapeuty rozpoznaje swoje uczucia, uczy się je nazywać i przepracowywać.
Koncentracja na "tu i teraz" w koncepcji C.Rogersa ma służyć zlikwidowaniu rozbieżności między Ja, a aktualnymi przeżyciami jednostki. Napięcia wynikające z doświadczanych przez jednostki niezgodności w strukturze Ja, powodują, że uruchamia ona mechanizmy obronne, spychające te nieakceptowane przeżycia do nieświadomości. Rolą terapeuty jest właśnie w trakcie interakcji dotrzeć do tych wypartych przeżyć, pomóc klientowi je wydobyć z siebie, nazwać i zaakceptować. Jest to proces trudny, dlatego też ogromną rolę odgrywa postawa wspierająca terapeuty, wyrażająca się w jego autentyczności, empatii, akceptacji i trosce. To niezwykle inspirujące w koncepcji C.Rogersa, uświadamia drogę, którą klient pokonuje w kierunku odkrywania swojego wnętrza przy takiej postawie terapeuty. Pozwala to ujawnić się samoaktualizującym siłom tkwiącym w jednostce, które dążą do zasymilowania nieakceptowanych elementów. Jednostka doświadcza większej odpowiedzialności i samosterowności (możliwości wywierania wpływu), gdyż dotychczas zewnętrze umiejscowienie oceny zostaje przesunięte w kierunku jej autonomicznych, świadomych decyzji.
Podobnie F.Perls w swojej koncepcji Gestalt-Teraphy koncentruje się na "tu i teraz". Proponuje on bardzo ciekawą, wielowarstwową koncepcję osobowości. Ukazując różne przestrzenie, w jakich funkcjonują ludzie, od najbardziej zewnętrznych, czyli odległych do ich własnych potrzeb, kierowanych stereotypami, obowiązującymi schematami społecznie wyobrażonych ról, poprzez egzystencjalną pustkę, aż do świadomości siebie, swoich uczuć i potrzeb. Celem terapii jest właśnie uzyskanie świadomości swoich aktualnie przeżywanych treści. Życie porównane jest tu do ciągu sytuacji, które wymagają zaspokojenia określonych dominujących potrzeb. Potrzeby są w tym ujęciu wyłaniającymi się z tła figurami, które koncentrują aktywność jednostki, aby je spełniła, zaspokoiła. W procesie psychoterapii jednostka nabiera wglądu w mechanizmy sterujące jej zachowaniem, przejmuje nad nimi stopniowo kontrolę, a odzyskawszy zaufanie do siebie może realizować w życiu to, co uzna w danym momencie za ważne. Głęboka myśl tkwi w przekonaniu, że aby w człowieku mogła nastąpić jakaś zmiana, aby mógł efektywniej funkcjonować, musi doświadczyć najpierw siebie, stać się tym, kim jest, poznać siebie.
Podsumowując, należy zauważyć, że efekty opisanych tu humanistycznych podejść terapeutycznych wyrażają się w odzyskaniu przez jednostkę samosterowności, odpowiedzialności za siebie. Świadomość bycia "tu i teraz" wyraża się w możliwości wglądu w siebie, w swoje potrzeby i odczucia, w harmonii Ja, a także Ja z Nie-Ja.

Źródło: dr Tomasz Sękowski "Pomoc psychologiczna i możliwości adaptacyjne człowieka"

Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20192523, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON