Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Psychoterapia - spotkanie z drugim człowiekiem

   Psychoterapia może być rozumiana jako forma oddziaływania na jaźń, będącą psychicznym ośrodkiem homeostatycznym osobowości. Jednocześnie w tym podejściu funkcjonowanie psychiczne i biologiczne tworzą komplementarne struktury. Szczególnie zaś zachodzący od najwcześniejszych lat rozwój układu nerwowego, tworzy bezpośredni pomost między tym, co psychiczne a fizyczne. Zauważamy, że w nerwowych strukturach dochodzi do utrwalania w postaci reprezentacji oddziaływań wychowawczych i ogólnie wpływu otoczenia. Interioryzacja kultury jest podstawą psychicznego funkcjonowania, wpływa intensywnie na procesy komunikacji.
W procesie psychoterapeutycznym następuje odwołanie się do rozwojowych przeżyć, które doświadczane są we wczesnym dzieciństwie. I podobnie do procesów rozwojowych, kiedy dziecko osiąga zdolność odróżniania Ja od nie-Ja, terapeuta pomaga pacjentowi odróżnić jego subiektywne wyobrażenia od rzeczywistości. Szczególnie akcentuje się rolę ukształtowanego w dzieciństwie typu przywiązania na jakość funkcjonowania psycho-społecznego. Terapeuta razem z pacjentem odkrywa deficyty w tym zakresie i pracuje nad ich akceptacją i włączeniem do struktur świadomych zepchniętych do nieświadomości treści z okresu kształtowani się interakcji z najbliższymi. Podobnie deficyty w zakresie rozwijających się we wczesnym okresie dzieciństwa struktur jaźni (tj. poczucie działania, zwartości fizycznych, ciągłości trwania, wrażliwości uczuciowej) zaburzają funkcjonowanie społeczne jednostki w późniejszym okresie. W konsekwencji rodzi się "kosmiczne" osamotnienie lub wręcz odwrotnie zatraca się granica między własną jaźnią a światem. Ogólnie należy podkreślić, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania, a często odkrywane dopiero w trakcie psychoterapii, jest doświadczanie w dzieciństwie bezwarunkowej akceptacji, bliskości i ogólnie dobrych relacji z osobami znaczącymi.
W tym też kontekście, wyłania się właściwe zrozumienie roli terapeuty, którego rola polega na stworzeniu pacjentowi warunków sprzyjających odkrywaniu w sobie mechanizmów zaburzonego funkcjonowania. Z jednej strony w ustaleniu relacji interpersonalnych służy właściwa organizacja przestrzeni, będąca podstawą dobrego samopoczucia w kontaktach z drugim człowiekiem. Doświadczony terapeuta korzysta w swojej pracy ze wszystkich form dystansów, umiejętnie dopasowując je jednak do etapu, w jakim znajduje się proces terapeutyczny. Z drugiej jednak strony o skuteczności psychoterapii decyduje przyjęcie postawy bezwarunkowej akceptacji pacjenta, która wynika z dostrzegania wartości w nim jako człowieka i zadowolenia ze spotkania z nim, z jego istnienia.
Skuteczność oddziaływania psychoterapeutycznego wyraża się niejako w mechanizmie rozwojowym. Podobnie bowiem, jak w okresie wczesnego dzieciństwa kształtują się pod wpływem procesów wychowawczych zręby osobowości, tak też w procesie terapeutycznym możliwa jest kompensacja różnych defektów osobowości i stymulacja możliwości rozwojowych pacjenta. Psychoterapia jest procesem, który pobudza rozwój osobowości w kierunku osiągnięcia dojrzałości. Zauważamy, że wartość oddziaływań psychoterapeutycznych wyraża się w efektach osiąganych na drodze interakcji pacjenta z terapeutą. Niwelowane są zaburzenia komunikacyjne, nieprawidłowe procesy psychiczne czy somatyczne dolegliwości, co w konsekwencji przynosi wymierny efekt psychoterapii w postaci odczuwanej przez pacjenta satysfakcji z lepszego przystosowania społecznego.

Źródło: Jerzy Strojnowski "Psychoterapia"

Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179215, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON