Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zainteresowania jako element struktury osobowości zawodowej.

   Zainteresowania są dosyć złożonym zagadnieniem w psychologii ze względu na różnorodność podejść i definicji.
   A. Gurycka (1978) podaje następującą definicję "zainteresowania są interakcją pomiędzy człowiekiem a światem. Polegającą na współwystępowaniu nastawień emocjonalnych, intelektualnych i behawioralnych związanych z jednej strony z potrzebami człowieka, z drugiej zaś z właściwościami otaczającego świata".

   Zainteresowania posiadają kierunek, siłę oraz zakres, które zależne są od szeregu ogólnych czynników rozwojowych. Skłaniają do poznawania otoczenia, przybierając postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu. Selektywne ustosunkowanie do otaczających zjawisk pozwala na dostrzeganie określonych cech przedmiotów, dążenie do ich zbadania oraz przezywanie różnorodnych uczuć związanych z nabywaniem wiedzy. Warunkują siłę motywacji ku określonym przedmiotom i kierunek dokonywanej selekcji poznawczej. Zainteresowania spełniają ważną, rozwojową funkcję w kształtowaniu osobowości, wychowaniu i nauczaniu. Ułatwiają dokonanie wyboru zawodu tak, aby osiągnąć powodzenie i zadowolenie zawodowe. Szczególna rola zainteresowań odnosi się do decyzji zawodowych. Stanowią one pewnego rodzaju siłę napędową, która odnajduje się albo w pracy, albo w rozrywkach o charakterze hobby, przy czym największe zadowolenie daje dziedzina działalności odpowiadająca zainteresowaniom.

   Podziału zainteresowań dokonał D. Super (1972) dzieląc je na:

  1. zainteresowania wyrażane - coś jest interesujące;
  2. zainteresowania okazywane - okazujemy zainteresowanie;
  3. zainteresowania testowane - są to zainteresowania ujawniane w testach uwagi i pamięci;
  4. zainteresowania inwentaryzowane - zainteresowania wyrażane w kwestionariuszach.

   Podział ten wydaje się ważny w kontekście wielu pomiarów czterech typów zainteresowań, z których jedynie zainteresowania inwentaryzowane odznaczały się wypróbowaną rzetelnością.

   Zainteresowania jako element osobowości zawodowej dynamizują i ukierunkowują czynności poznawcze oraz działanie jednostki. Powodują one, że człowiek łatwiej spostrzega i zapamiętuje określone treści, częściej myśli i mówi na tematy z nim związane, chętnie podejmuje pewne działania. Sprzyja to nabywaniu wiedzy z określonej dziedziny i kształtowaniu się pewnych umiejętności.
   Zainteresowania i zamiłowania zawodowe określane są jako dominujący wyznacznik wyboru określonego zawodu. Stanowią one stabilność zawodową danej osoby, gdyż wpływają na poszukiwanie wiedzy o danym zawodzie i na wykonywanie działań praktycznych, związanych z wybieranym lub już wybranym zawodem. Oznacza to, że zainteresowania zawodowe jako składnik struktury osobowości zawodowej, dynamizują całe zachowanie pracownika i wyraźnie ukierunkowują go na wybór i uczenie się określonego zawodu.

Literatura:
Czarnecki K. (1973) Problemy osobowości zawodowej człowieka pracy produkcyjnej.
Gurycka A. (1978) Rozwój i kształtowanie zainteresowań.
Super D. (1972) Psychologia zainteresowań.Małgorzata Ziętek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179404, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON