Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

A może studia typu otwartego?

   Rok akademicki zbliża się dużymi krokami. Październik za kilkanaście dni, więc dla wielu młodych ludzi, zwłaszcza tegorocznych maturzystów - to już ostatnie chwile, które mogą przeznaczyć na podejmowanie ważnych decyzji. Ci, którym udało się dostać na wymarzony lub satysfakcjonujący kierunek, cieszą się jeszcze wakacjami. Ale jest jeszcze duża grupa osób, które nadal stoją przed dylematem - jak zaplanować sobie najbliższy rok? Wielu wśród nich - zdawało egzaminy, często nawet uzyskali dobry wynik - ale nie zostali przyjęci na studia z powodu braku miejsc.
   To właśnie dla nich, ciekawą inicjatywą, którą warto polecić, jest uczestnictwo w tak zwanych "studiach typu otwartego". Oferują je, zwykle bezpłatnie, prawie wszystkie wyższe szkoły w Polsce. Warunki dotyczące takiej metody kształcenia regulują zwykle dokumenty, które są dostępne na stronach internetowych lub w punktach informacyjnych uczelni. Wymienione są tam uprawnienia i obowiązki wynikające z podejmowania "studiów otwartych".
   Warunkiem zostania wolnym słuchaczem jest pozytywne zdanie egzaminu na wybrany kierunek studiów (status taki zyskują zwykle osoby, które zdawały egzamin na studia stacjonarne, wieczorowe lub zaoczne, ale nie dostały się z powodu braku miejsc). Aby zostać przyjętym na takie studia należy złożyć podanie do dziekana danego wydziału. Decyzję o przyjęciu wydaje Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
   Wolny słuchacz nie posiada wszystkich, przysługującym studentom, uprawnień. Nie otrzymuje legitymacji, ani indeksu - nie przysługują mu więc zniżki. Mimo to - może z powodzeniem uczęszczać na wszystkie zajęcia dydaktyczne, uzyskiwać zaliczenia, zdawać egzaminy (także poprawkowe i komisyjne). Ma prawo do korzystania z biblioteki, pracowni i sal dydaktycznych uczelni.
   Słuchacz na studiach typu otwartego może uzyskać status studenta II roku, pod warunkiem, że poprawnie zaliczy wszystkie zajęcia i uzyska pozytywne oceny z egzaminów objętych programem nauczania na I roku.
   Proponowany model kształcenia jest z pewnością ciekawym sposobem na rozwijanie zainteresowań, ambicji, planów. Bardzo często zdarza się, że osoby, które uczęszczają na zajęcia jako wolni słuchacze - są bardziej zmotywowani, zdyscyplinowani, często uzyskują też lepsze wyniki w nauce. Być może jest tak dlatego, że bardziej im zależy na tym, aby uzyskać tytuł prawdziwego studenta.

Dorota Zielińska - Dryl - Specjalista ds. rozwoju zawodowego 08.06.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179307, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON