Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Stopnie i tytuły naukowe

   "Stopnie" i "tytuły" - te dwa słowa są bardzo często traktowane przez nas, nieprawidłowo, jako synonimy. Zarówno ich "ranga", jak i znaczenie są jednak inne.
Istnieją trzy tytuły zawodowe, dwa stopnie naukowe i jeden tytuł naukowy. Są to:

  1. Licencjat - to tytuł zawodowy przyznawany po zakończeniu i obronie pracy studiów I stopnia, wydawany przez uczelnię, która posiada odpowiednie uprawnienia;
  2. Inżynier - podobnie jak w przypadku licencjata - jest to tytuł zawodowy przyznawany po zakończeniu i obronie pracy studiów I stopnia, wydawany przez uczelnię, która posiada odpowiednie uprawnienia;
  3. Magister - jest tytułem zawodowym, który otrzymuje absolwent studiów II stopnia po obronie pracy magisterskiej. Tytuł ten przyznaje uczelnia posiadająca odpowiednie uprawnienia.;
  4. Doktor - to stopień naukowy. Warunkiem jego otrzymania jest ukończenie studiów III stopnia oraz przygotowanie i obrona pracy doktorskiej. Stopień ten wydaje uczelnia, która posiada odpowiednie uprawnienia (podstawą jest własna decyzja uczelni);
  5. Doktor habilitowany - to także stopień naukowy. Otrzymuje go osoba, która posiada znaczący dorobek naukowy (publikacje, zajęcia dydaktyczne) oraz przygotowała rozprawę habilitacyjną. Stopień ten przyznaje uczelnia, która posiada odpowiednie uprawnienia, na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
  6. Profesor doktor habilitowany - to tytuł naukowy. Przyznaje go Prezydent RP na wniosek uczelni, oraz po korzystnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Warunkiem jego uzyskania jest, oprócz znaczącego dorobku naukowego, również przygotowanie i złożenie tzw. "książki profesorskiej".

   Powyższe dane są regulowane w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
   Otrzymanie każdego ze stopni czy tytułów wymaga od człowieka dużego wysiłku umysłowego. Jak widać, najczęściej wiążą się one ze złożeniem odpowiedniej pracy. Przyszły licencjat, inżynier, magister czy doktor - pisze ją pod kierunkiem promotora. Powinien wykazać się w niej odpowiednią wiedzą teoretyczną oraz umiejętnością pracy z tekstami danej dziedziny.
   Wszystkim tym, którzy podejmują trud nauki, lub dopiero planują podjęcie studiów, życzę siły, wytrwałości i pasji.


Dorota Zielińska - Dryl - Specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179317, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON