Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Miejsce i znaczenie osobowości zawodowej w strukturze osobowości.

   Pojęcie osobowości jest jednym z podstawowych terminów w psychologii. Allport wyróżnił pięćdziesiąt definicji osobowości(!), które podzielił na pięć grup.
   Ogólnie osobowość "jest to kompleks właściwości człowieka, które zapewniają organizację i stałość jego zachowania oraz nadają przynajmniej niektórym jej elementom piętno indywidualne. Tak rozumiana osobowość kształtuje się w toku życia jednostki pod wpływem oddziaływań środowiska i jego własnej aktywności".
   Budowa i organizacja tworzy strukturę osobowości. Elementem struktury osobowości są: mi.n.: potrzeby, wartości, zainteresowania, obraz siebie, intelekt, popędy, charakter, system "Ja".

   Osobowość zawodowa jest jednym z wymiarów osobowości, odnosi się do zawodowego funkcjonowania człowieka. Według Czarnieckiego osobowość zawodowa, która jest kształtowana w okresie nauki zawodu, a potem realizowana i ciągle doskonalona w pracy zawodowej. Przyjmuje się, że świadomy, zaplanowany wybór zawodu jest wyrazem osobowości człowieka, ludzie pracujący w określonym zawodzie mają podobną osobowość pod względem struktury i dynamiki. W osobowości zawodowej wyróżnia się względnie trwałe zdolności i uzdolnienia zawodowe, motywy kształcenia zawodowego i pracy, postawę pro-zawodową i pro-pracowniczą, samoocenę i plany życiowo-zawodowe.

   Należy podkreślić, że jedynie wybór zawodu w oparciu o zainteresowania, uzdolnienia, cechy intelektu, potrzeby i wartości itp. sprzyja rozwojowi wymiaru osobowości zwanej zawodowym, a który niewątpliwie zapewnia satysfakcję i pasję zawodową.
   Zachęcam, więc do podejmowania wyborów zawodowych zgodnych z własną, niepowtarzalna strukturą osobowości.


Małgorzata Ziętek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179208, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON