Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Informacje dla kandydatów na pracowników w Służbie Cywilnej.

   "W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej organizacji, funkcjonowania i rozwoju" (art.1 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej).
   W związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a także dla zapewnienia "profesjonalnego i efektywnego wykonywania zadań rządowych" zostały określone i sprecyzowane podstawowe kwalifikacje pracowników służby cywilnej.
Na części składowe takiego standardu składają się trzy wytyczne: wartości (np. szacunek dla dobra publicznego, odpowiedzialność), wymagania (warunki bezwzględne, które należy spełniać, np. odpowiednie wykształcenie, neutralność polityczna, niekaralność, znajomość języka obcego) i kompetencje (określone motywacje, cechy osobowości i umiejętności. Wyróżniono 7 kompetencji uniwersalnych dla wszystkich stanowisk: współpraca z klientem, dostosowanie się do zmian, asertywność, organizacja pracy, efektywna komunikacja, rozwiązywanie problemów, radzenie sobie ze stresem). Poza tym, członek lub kandydat do zespołu pracowników Służby Cywilnej powinien spełniać specyficzne wymagania związane z danym stanowiskiem i regionem pracy.
   W powyższym standardzie kwalifikacji wymienia się pięć grup stanowisk w służbie cywilnej:
   1. Wyższe stanowiska;
   2. Stanowiska średniego szczebla zarządzania;
   3. Stanowiska koordynujące i samodzielne;
   4. Stanowiska specjalistyczne;
   5. Stanowiska wspomagające.
   Dla każdego stanowiska zostały opracowane określone standardy, których kandydat dowodzi podczas postępowania kwalifikacyjnego. Polega ono na badaniu zdolności ogólnych, sprawdzianie wiedzy i pracy pisemnej. Dodatkowe punkty można zdobyć za znajomość języków obcych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, posiadanie stopnia lub tytułu naukowego, oraz za posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.
   Członkowie korpusu służby cywilnej są zobowiązani do zdobywania wiedzy z zakresu: administracji, prawa, organizacji i zarządzania. W związku z tym powinien być nastawiony na swój rozwój zawodowy wyrażający się w uczestnictwie w szkoleniach i studiach.
Kandydatami na pracownika Służby Cywilnej są przede wszystkim osoby, które ukończyły szkoły o profilu społecznym i administracyjnym. Nabór na proponowane stanowiska jest jeszcze otwarty. Dwa razy w miesiącu jest wydawany Biuletyn Służby Cywilnej, w którym można znaleźć informacje na temat proponowanych stanowisk. Konkurencja jest zwykle duża, ale spróbować naprawdę warto. To praca dająca ogromną satysfakcję.

(tekst przygotowano na podstawie raportu: "Standard kwalifikacji w Służbie Cywilnej")

Dorota Zielińska - Dryl - Specjalista ds. rozwoju zawodowego 31.08.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191134, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON