Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wartość dodana podjętych działań w ramach aktywizacji zawodowej

   Generalnie wartością nie podlegającą ilościowej ocenie jest proces aktywizacji tak społecznej jak i zawodowej osób niepełnosprawnych, wyrażający się w integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Możliwość rozmowy, konsultacji ze specjalistami, a także osobliwa życzliwość i zaangażowanie w pomoc, z jaką spotykają się nasi klienci stanowi niejednokrotnie o przywróceniu tym osobom wiary nie tylko w znalezienie pracy, ale ogólnie w sens życia. Trudności, jakie nasi Klienci spotykają w swoim życiu, ich dolegliwości zdrowotne wpływają często na ich problemy adaptacyjne, czują się niezrozumiani i krzywdzeni przez funkcjonujące w społeczeństwie kultury masowej stereotypy o niepełnowartościowości osób niepełnosprawnych. Stąd zrozumienie dla potrzeby bycia wysłuchanym, zaakceptowanym i traktowanym na równi z osobami pełnosprawnymi, jakiego doświadczają w relacji z naszymi specjalistami ma bardzo duże znaczenie. Uczestnictwo w spotkaniach w Agencji Zatrudnienia, w zajęciach z aktywizacji zawodowej czy ostatecznie w procesie rekrutacji u pracodawcy istotnie rozwija kompetencje interpersonalne naszych Klientów jak i pozwala im nabrać większej wiary we własne możliwości.
   Stąd innowacyjność podejścia realizowanego w naszych działaniach wiąże się z możliwością skorzystania przez beneficjentów z usług różnych specjalistów, ich indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta i zaangażowanie w wspieranie rozwoju zawodowego. Poprzez zaangażowanie całego zespołu we wspólne określenie potencjału zawodowego Klienta, możliwe jest stworzenie pełnego i kompleksowego pod kątem aktywności społeczno-zawodowej obrazu beneficjentów, z uwzględnieniem różnych sfer ich funkcjonowania.

Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy 24.08.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191067, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON