Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Czym jest kryzys?

   Kryzys w życiu człowieka oznacza pewien przełom, przesilenie, obecność decydujących zmian. Ma charakter sytuacji nagłej, urazowej, w wyniku, której osoba doświadcza negatywnych uczuć, np. lęku. Kryzys jest także ujmowany jako punkt zwrotny na lepsze lub gorsze, jako nagła zmiana w życiu człowieka. Jest momentem, w którym zapada decyzja, czy dana sytuacja będzie postępować dalej, czy ulegnie modyfikacji lub zostanie zakończona.
   Z racji tego, że rozwój człowieka ma wymiar ciągły, dokonuje się nieustannie na przestrzeni życia, człowiek podatny jest na stałe przeżywanie sytuacji trudnych, kryzysowych, np. taką sytuacją jest podjęcie studiów, pracy zawodowej, zawarcie małżeństwa, zwolnienie
z pracy, śmierć bliskiej osoby. Wśród objawów doświadczanych wydarzeń podaję się najczęściej: dezorganizację osobowości, utratę równowagi psychicznej, utratę poczucia kontroli nad sytuacją, brak efektywności dotychczasowych sposobów zmagania się z sytuacją.
   Kryzysy mogą dotyczyć przemiany człowieka (kryzysy rozwojowe), mogą mieć związek z konkretnym wydarzeniem (kryzysy sytuacyjne, np. materialne, osobiste, somatyczne, dotyczące straty interpersonalnej), mogą dotyczyć wartości, socjalizacji (kryzysy społeczno - kulturowe). Z racji tego, że kryzys wyznacza początek i koniec czegoś, wymaga zmiany dotychczasowych sposobów radzenia sobie z sytuacją.
   W kryzysie można wyróżnić następujące fazy:
1. wzrost napięcia psychicznego, wzrost niepokoju - dominuje wtedy poczucie, że posiadane dotychczas umiejętności radzenia sobie są niewystarczające do rozwiązania zaistniałej sytuacji,
2. dalsze narastanie napięcia, poczucia niekompetencji, człowiek uświadamia sobie istniejące trudności w rozwiązaniu problemu,
3. mobilizacja - wzrastające napięcie mobilizuje energię człowieka, jego rezerwy psychiczne do poradzenia sobie z sytuacją. Osoba dokonuje reinterpretacji trudnej sytuacji, podchodzi do tego poznawczo, potrzebuje wsparcia emocjonalnego innych osób. W przypadku rozwiązania kryzysu na tym etapie następuje obniżanie się napięcia, odzyskanie równowagi psychicznej. W sytuacji natomiast, gdy mobilizacja własnych sił nie wystarcza, brakuje wsparcia z zewnątrz, następuje dalsza dezorganizacja osobowości, kryzys może przejść w fazę chroniczną.
4. kryzys nie rozwiązany powoduje dezorganizację psychiczną, zniekształcone postrzeganie rzeczywistości, drażliwość, nadpobudliwość, tendencje samobójcze, zażywanie alkoholu bądź innych używek.

Prognozując zachowania skuteczne w sytuacji kryzysu można wskazać następujące działania:
1. zbadanie sytuacji problemowej, próba jej zrozumienia;
2. sprawowanie kontroli nad ekspresją swoich emocji;
3. dokonanie podziału problemu na części;
4. kontrolowanie obszaru higieny - zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych, np. jedzenia;
5. poszukiwanie pomocy u innych, poszukiwanie wsparcia emocjonalnego od innych;
6. zachowanie postawy otwartej na zmiany w swoim życiu;
7. zaufanie do siebie, do podejmowanych działań

Monika Kieżun - Psycholog 10.08.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179389, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON