Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rozwój osób niesłyszących pochodzących ze słyszących rodzin i niesłyszących.

   Podczas studiów miałam okazję pracować w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Lubelskim Klubie Sportowym Głuchych, gdzie prowadziłam zajęcia z niesłyszącą młodzieżą.
   Przeprowadzając liczne zajęcia zauważyłam u młodzieży niesłyszącej istotne różnice w zachowaniu społecznym wynikające z pochodzenia ze słyszącej bądź z niesłyszącej rodziny. Można to było zauważyć na podstawie: dojrzałości społecznej, zachowania się, umiejętności współpracowania z innymi, pomagania innym itp. To mnie zainspirowało by bliżej się temu przyjrzeć i przeprowadzić badania.
   Badaną grupą była niesłysząca młodzież z terenu województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym, za pomocą którego zebrałam dane i istotne informacje była ankieta. Dla ułatwienia grupę niesłyszących osób, którzy mieli słyszących rodziców nazwałam grupą A, a grupę niesłyszących osób, którzy mieli niesłyszących rodziców nazwałam grupą B.
Wyniki tych badań były następujące:
- ubytek słuchu: w grupie pierwszej, gdzie przyczyna uszkodzenia słuchu była głównie nabyta 50% badanych miało uszkodzenie w stopniu znacznym, 45% w stopniu głębokim i 5% w stopniu umiarkowanym. W grupie drugiej, gdzie przyczyna uszkodzenia słuchu była dziedziczna większość bo 65% miała uszkodzenie w stopniu głębokim, 30% w stopniu znacznym i 5% w stopniu umiarkowanym;
- na pytanie o rodzeństwo: w grupie pierwszej 40% badanych ma jednego brata lub siostrę, a kolejne 40% ma więcej rodzeństwa. W drugiej grupie 60% miało rodzeństwo, a 25% było jedynakami.
   Niesłyszące rodziny bardzo często mają 1 lub 2 dzieci, jest to częściowo związane z obawami utrzymania rodziny i poziomu życia ich członków (gdyż niesłyszący rodzice mają niski poziom wykształcenia przekłada się to na nisko płatną pracę), jak i w obawie, że kolejne urodzone potomstwo również może się urodzić z wadą słuchu.
   W grupie drugiej 60% badanych stwierdziło, że ich rodzeństwo również ma uszkodzenie słuchu. Natomiast w grupie pierwszej aż 65% osób stwierdziło, że ich rodzeństwo dobrze słyszy i nie ma uszkodzonego słuchu.
- wykształcenie rodziców osób badanych: ta kwestia zdecydowanie lepiej przedstawia się w grupie pierwszej, natomiast w grupie drugiej, gdzie rodzice nie słyszą - prawie wszyscy ci rodzice legitymują się wykształceniem zasadniczym zawodowym.
   Sytuacja ta bierze się stąd, że przez długie lata w Polsce możliwości kształcenia głuchych kończyły się wyłącznie na zasadniczej szkole zawodowej. Dopiero w roku 1976 powstały pierwsze szkoły średnie dla niesłyszących.
   Słyszący rodzice są lepiej wykształceni. Na sytuację bytową rodziny składają się przede wszystkim: wykształcenie rodziców, warunki ekonomiczne, mieszkaniowe itp. Od nich zależy pozycja społeczna rodziny, stopień zaspokojenia potrzeb jej członków i warunki rozwoju dzieci. Bardzo często zdarza się, że niepełnosprawność dziecka pogarsza sytuację materialną rodziny.
70% badanych z pierwszej grupy zaznaczyło również, że wychowało się w rodzinie pełnej, 20% w rodzinie niepełnej a 10% w rodzinie rozbitej. W grupie drugiej 95% badanych wychowało się w pełnej rodzinie.
   Urodzenie dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, staje się nieraz przyczyną rozpadu małżeństwa (okres szoku, okres kryzysu emocjonalnego) i często zdarza się tak, że ojcowie odchodzą.
   Jak widać z powyższych badań zarysowały się pewne istotne różnice socjologiczno-społeczne pomiędzy osobami niesłyszącymi wychowującymi się w rodzinach słyszących i niesłyszących.
W następnym artykule przedstawię wyniki dotyczące rozwoju psychospołecznego obu grup.

Elżbieta Grzesiuk - Tłumacz języka migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179203, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON