Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Proces współpracy.

   Wiele spotkań z osobami poszukującymi pracy mogłoby ograniczać się, zgodnie z oczekiwaniami wielu z nich, do kilku minut. W tym czasie zostałoby wypisane skierowanie do pracodawcy na określone stanowisko, ewentualnie pozostałaby chwila na uzgodnienie dyspozycyjności kandydata oraz warunków finansowych. Procedura spotkań z wieloma specjalistami wywołuje często zdziwienie, a czasem zniecierpliwienie tych osób, które przychodzą po to, aby "dostać pracę".
   Przy ogromnej różnorodności sytuacji zdrowotnej i życiowej poszczególnych osób, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zarówno pozostawanie bez zatrudnienia, jak tez praca w nieodpowiednich warunkach, wywierają ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka
w pozostałych sferach życia.
   Z punktu widzenia doradztwa zawodowego, jednorazowe spotkanie z klientem to zbyt mało, aby poznać jego predyspozycje zawodowe, potrzebne jest szersze spojrzenie na życiową sytuację w kontekście zewnętrznych możliwości i spójności celów, do których dąży. Potrzebny jest zarówno czas na zbudowanie klimatu wzajemnego zaufania, jak również na dyskusję, prowadzącą do wspólnego ustalenia kolejnych kroków działania.
   Doradztwo zawodowe oparte na podstawach psychologii humanistycznej, zakłada relacje równoległą pomiędzy osoba udzielającą porady i osoba wspieraną. Jednocześnie wymaga od klienta zaangażowania w rozwiązanie trudności zawodowych, wykluczając postawę roszczeniową, stawiającą doradcę na pozycji wszystkowiedzącego dostarczyciela gotowych recept na sukces.
   Zarówno powrót do pracy po przebytym epizodzie chorobowym, jak też po dłuższym okresie korzystania ze świadczeń socjalnych, wymaga pewnego procesu readaptacji do rynku pracy. Obejmuje on, zalecane przez Rogersa w procesie doradztwa kierowanego do osób niepełnosprawnych elementy: "rehabilitację mentalną, społeczną i zawodową". Część osób niepełnosprawnych wymaga pomocy w procesie samopoznania, samoakceptacji oraz pogodzenia ze swoimi słabościami i reakcjami otoczenia, aby stać się zdolnymi do powrotu na rynek pracy.

Źródło inspiracji: "Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy", pod red. A. Stopińskiej-Pająk.


Barbara Rodziewicz - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191061, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON