Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

   Budynki, w których przebywamy coraz bardziej są dostosowywane do naszych potrzeb tak, aby zoptymalizować nasze czynności życia codziennego i pracy. W budynkach pojawiają się; windy, ruchome schody, drzwi na fotokomórkę itp. Aby pracować musimy dostać się do miejsca pracy, przemieszczać na jej terenie oraz swobodnie korzystać ze stanowiska pracy, pokoju socjalnego, pomieszczeń sanitarnych. Daje nam to możliwość bardziej efektywnej pracy. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do naszych rozmiarów oraz sposobu poruszania się. Nikt nie musi przecież wchodzić po linie przez okno. Nie każdy z nas ma sprawność alpinisty i we współczesnym świecie nie jest to od nas wymagane z czym wiąże się też ogólny spadek sprawności ruchowej, mało chodzimy, biegamy, zdarza się że aby przemieścić się sto metrów wsiadamy do samochodu. Ogólnie obserwuje się również starzenie się społeczeństwa. W kontekście tego likwidowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ułatwia również nam wszystkim życie codzienne. Największe problemy z poruszaniem się mają osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich, dlatego pod ich kątem są najczęstsze dostosowania, chociaż również spotyka się dostosowania dla osób z wadami wzroku i słuchu.
   Warunki jakie powinny spełniać ogrodzenia, parkingi, ciągi komunikacyjne, garaże, pomieszczenia sanitarno-higieniczne itp. regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.(Dz. U. z 2002 r Nr75, poz. 690) oraz Ustawa z 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
   Szczegółowe przepisy dotyczą bram ogrodzeniowych wejść do garażu, budynku, drzwi w ciągach komunikacyjnych nie mogą otwierać się na zewnątrz zagraża to bezpieczeństwu nie tylko osób poruszających się na wózkach np. dzieci, które szybko biegają i mają rozproszoną uwagę.    Szerokość drzwi powinna wynosić 0,9m a wysokość 2m, maksymalna wysokość progów nie może przekraczać 20mm, a odległość klamki od podłoża 0,85-1,1m, choć bardziej zalecane jest stosowanie poręczy poziomej na wys. od 0,9-1m. Podobne wysokości dotyczą umieszczania kontaktów czy przycisków przywołujący podesty windy.
   Pomieszczenia, z których korzystają osoby poruszające się na wózkach muszą posiadać przestrzeń wewnętrzną (manewrową) wolną o średnicy 1,5m dotyczy to podestów ruchomych, wind, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (natryski, umywalnie, kabiny ustępu.)
   Szczegółowe wytyczne można znaleźć min.; w "Opracowaniu kryteriów oceny zakładów pracy chronionej pod względem bhp" Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z 1999 r. www.ciop.pl opracowaniu K. Jaranowskiej - "Projektowanie zakładów pracy dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami"oraz "Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych" pod red. Ewy Górskiej. Jak również w Naszej Agencji Zatrudnienia można skorzystać z konsultacji w tej sprawie.

Beata Piasecka - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179178, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON