Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Stres "dobry" i "zły"

   Stres większości osobom kojarzy się z czymś złym, jest traktowany jako zjawisko negatywne, szkodliwe, którego za wszelką cenę należy unikać. Jakkolwiek jest w tym stwierdzeniu część prawdy, to jednak trzeba zauważyć, że stres nie zawsze musi być szkodliwy. Przez to, że mobilizuje siły organizmu, ułatwia radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Umiarkowany stres podnosi jakość wykonania zadania - trema, która też jest rodzajem stresu, może działać mobilizująco i sprawiać, że podejmowane w sytuacji dużego obciążenia psychicznego trudne zadania dobrze realizujemy. Stres może być zatem naszym sprzymierzeńcem, o ile jest ograniczony w czasie, a jego natężenie nie przekracza umiarkowanego, właściwego dla danego organizmu poziomu. Stresu nie można uniknąć, ale można go opanować i kontrolować. Nie każdy stres jest zjawiskiem negatywnym. Czasami jest zjawiskiem korzystnym i mobilizującym do realizacji ważnych zadań życiowych. Jest nieodłączną częścią życia człowieka - bez niego bylibyśmy w nieustannym stanie inercji (bierność, pasywność).
   W umiarkowanej dawce stres motywuje do pracy, stymuluje do działania i jest siłą napędową. Stres wyzwala w nas siłę do podejmowania trudnych zadań i dzięki niemu możemy podejmować wciąż nowe wyzwania. Działamy wtedy szybciej
i dokonujemy tego, czego bez udziału stresu nie udałoby się wykonać. Niektórzy doskonale funkcjonują w warunkach stresu i poszukują go, by życiu nadać więcej barw. Oni to uważają, że np. szkoła bez stresujących klasówek nie potrafiłaby zmotywować do efektywnej nauki,
a praca bez elementu emocji, rywalizacji i ryzyka byłaby mniej atrakcyjna. Wymienione informacje świadczą o pozytywnej roli stresu - mobilizującej organizm do wysiłku. Korzyści wynikające z tego wysiłku można rozpatrywać z punktu widzenia zarówno sukcesów naszego działania, jak i następującej zmianie samopoczucia: rozładowanie napięcia emocjonalnego, odczuwanie stanu spokoju, satysfakcji.
   Pewien optymalny poziom stresu jest niezbędny dla efektywnego funkcjonowania człowieka. Zbyt niski poziom stresu powoduje spadek motywacji, apatię i znudzenie. Zbyt wysoki natomiast - napięcie, trudności z koncentracją, lęk i zamęt w głowie, fizyczne zmęczenie, zwolnienie refleksu. Według Dr Hansa Selye - twórcy teorii stresu, oddziaływanie wielu bodźców odczuwamy bądź jako przyjemne (ekscytujące), bądź jako nieprzyjemne, ale nie przekraczające pewnej granicy. Zjawisko to nazywamy EUSTRESEM. Eustres jest potrzebny, gdyż pobudzając nas wzmacnia nasze reakcje, podnosi próg naszej reaktywności. Umożliwia także skuteczne działanie. Każdy z nas potrzebuje niezbędnego poziomu stymulacji, by móc sprostać wyzwaniom i reagować odpowiednio do sytuacji,
w jakiej się znajduje. Negatywny jest dopiero taki strumień bodźców, który przekracza pewną granicę naszej indywidualnej wytrzymałości. Zjawisko to nosi nazwę DYSTRESU.
   Reakcja organizmu na stres jest uzależniona od wielu czynników. Jednym z najważniejszych są indywidualne cechy. Ta sama sytuacja może stać się źródłem bardzo silnego stresu dla jednej osoby, podczas gdy na inną nie wywrze zauważalnego wpływu. Reakcja organizmu jest też uzależniona od jego przygotowania. Znacznie silniej reagują ludzie, których organizmy są wyczerpane, np. brakiem snu, deficytami żywieniowymi, lub też ciągłym stresem pochodzącym z innych źródeł. Niezaspokojenie podstawowych potrzeb lub wyczerpanie organizmu chorobą, podobnie jak wycieńczenie z powodu choroby zmniejszają naszą odporność na stres. Szczególnie ważnym czynnikiem determinującym naszą odporność na stresory jest subiektywna interpretacja sytuacji jako zagrażającej lub niezagrażającej. Osoba wierząca we własne możliwości, o wysokiej samoocenie, znacznie łagodniej zareaguje na zagrożenie utratą pracy (przewidując, że bez trudu znajdzie inną), niż osoba o zaniżonej samoocenie, która nie wierzy, że uda jej się znaleźć inne, dobrze płatne zajęcie.
   Jedni z nas lubią życie w pośpiechu i napięciu, innych męczy wszystko, co odbiega od rutyny i zakłóca "święty spokój". Stres staje się groźny dla człowieka, "zły" wtedy, kiedy jest nadmierny, zbyt częsty i związany z silnymi negatywnymi emocjami. Wówczas niszczy pozytywne motywacje i może stać się przyczyną wielu dolegliwości fizycznych
i psychicznych.

Monika Kieżun - Psycholog 03.08.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179392, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON