Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Sytuacja osób chorych psychicznie na rynku pracy.

   Sytuacja pozostawania bez pracy, zwłaszcza trwająca długotrwale, jest jedną z przyczyn ubóstwa i wykluczenia społecznego. Do grupy szczególnie narażonej na bezrobocie, czyli grupy podwyższonego ryzyka, należą m.in. osoby o niskich kwalifikacjach, osoby uzależnione, osoby wywodzące się z niektórych mniejszości etnicznych, osoby niepełnosprawne, osoby nieakceptowane z powodu obniżonej sprawności umysłowej. Trudności z wejściem na rynek pracy mają także osoby przejściowo wykluczone, np. długo chorujące - szczególnie z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, osoby przebywające w więzieniach. Szczególnie trudną sytuację mają na rynku pracy chorzy psychicznie. W przypadku tej grupy osób powrót do aktywności zawodowej jest ważnym kryterium przemawiającym za odzyskiwaniem przez nich zdrowia psychicznego. Praca jest dla nich swoistym ?pomostem? ułatwiającym nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów społecznych oraz dającym możliwość doświadczania własnych osiągnięć i możliwość sprostania oczekiwaniom zewnętrznego świata. Praca stanowi również szansę na zaangażowanie się w inną rolę społeczną poza rolą pacjenta. Ze względu na funkcje, jakie pełni jest najbardziej wartościową ofertą aktywności dla osób chorujących psychicznie, która ma znaczenie w procesie leczenia i rehabilitacji.
   Obecnie coraz częściej mówi się o tym, że osoby z zaburzeniami psychicznymi powinny być, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, włączone w programy pracy i rehabilitacji społeczno - zawodowej. Celem wspomnianego rozwiązania jest społeczna integracja tej grupy osób. Rzeczywistość jest jednak inna. Osoby z zaburzeniami psychicznymi są izolowane, w sytuacji pracy często są traktowane jako pracownicy nieproduktywni i niewiarygodni, wymagający specjalnej kontroli i nadzoru. Na tej płaszczyźnie występuje brak mechanizmów stymulujących rozwój zintegrowanych systemów. Ponadto brak jest całościowej społecznej polityki wobec problemu bezrobocia osób chorych psychicznie i nadal za słaba jest obecność organizacji pozarządowych w jej kształtowaniu.
   Jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychotycznych jest schizofrenia. Zaburza ona czynności mózgu związane z myśleniem, uczuciami. Polega na występowaniu innych objawów uciążliwych dla osoby chorej: omamów (m.in. słuchowych, wzrokowych, dotykowych), urojeń, objawia się też spadkiem aktywności, wycofaniem z dotychczasowych zajęć, trudnościami w wypełnianiu zadań, brakiem zainteresowania nowościami, spłyceniem emocjonalnym (utratą zdolności do odczuwania uczuć), izolacją społeczną.
   Schizofrenia jest czasem opisywana jako "rozdwojenie jaźni", "rozbicie jaźni", czyli dezorganizacja procesów myślowych i zachowań. Procesy umysłowe gmatwają się, myśli nagle znikają i pojawiają się tak, jakby były wprowadzane do umysłu przez kogoś z zewnątrz. Chory może czuć się tak, jakby ktoś "zawładnął" jego ciałem i duszą. Myślenie staje się nielogiczne, emocje mogą być płytkie lub niedostosowane do sytuacji, relacje interpersonalne są często utrudnione z powodu wycofania społecznego lub dystansu emocjonalnego.
   Niezwykle istotne jest to, że występowanie pojedynczego objawu, któregokolwiek z wymienionych zaburzeń schizofrenicznych, nie jest równoznaczne z rozpoznaniem schizofrenii. Rozpoznanie może postawić wyłącznie lekarz psychiatra. Wczesne rozpoznanie daje wyleczenie w 30-40%. Powstaje coraz więcej skutecznych i przyjaznych dla pacjenta leków umożliwiających pełny powrót człowieka do społeczeństwa oraz zaangażowanie w szereg inicjatyw społecznych, w pracę zawodową. Podjęcie zatrudnienia, jako forma terapii przez pracę, będzie skuteczne w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej, o ile połączone będzie z farmakoterapią i psychoterapią.

Monika Kieżum - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179157, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON