Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Nasi klienci.

   Po pierwszych miesiącach działalności Agencji Zatrudnienia można już usystematyzować i podsumować wiedzę na temat zarejestrowanych klientów. Co miesiąc będę Państwu prezentować i aktualizować dane statystyczne dotyczące charakterystyki naszych klientów. Dane te będą dotyczyły: stopnia niepełnosprawności, rodzaju niepełnosprawności, płci, wieku, wykształcenia, korzystania z usług doradczych itp.
   Dane te będą dotyczyły: stopnia niepełnosprawności, rodzaju niepełnosprawności, płci, wieku, wykształcenia, korzystania z usług doradczych itp.
   Dziś przedstawię strukturę klientów ze względu na stopień niepełnosprawności, płeć i wykształcenie. Dane te obejmują okres od 2 stycznia do 31 marca 2006 roku.

Wykres 1. Procent osób zarejestrowanych w Agencji Zatrudnienia ze wzgledu na stopień niepełnosprawności


   Liczba osób zarejestrowanych - 308
   Stopień niepełnosprawności:

Wykres 2. Procent osób zarejestrowanych w Agencji Zatrudnienia ze wzgledu na płeć


   Ilość osób zarejestrowanych ze względu na płeć:

Wykres 3. Ilość osóbzarejestrowanych ze względu na wykształcenieWyksz. podst. zawod. śred. ogóln. śred. zaw. policealne wyższe zawod. wyższe mgr podypl.
Kobiety 7 25 20 26 16 8 29 8
Meżczyźni 15 57 30 55 22 11 22 6
Ogólem 22 82 50 81 40 21 51 14

   Jak wynika z powyższych danych, klienci którzy zgłaszają się do nas w głównej mierze posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie oraz wyższe magisterskie. Ponadto kobiety są znacznie lepiej wykształcone w porównaniu do mężczyzn. Znacznie wyższy odsetek kobiet cechuje się wykształceniem wyższym magisterskim a bardzo znikomy wykształceniem podstawowym. Wśród mężczyzn najwięcej legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim zawodowym natomiast najmniej wykształceniem podyplomowym.

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20190965, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON