Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





Jak rozumieć wyrażenie: "kwalifikacje zawodowe"?

   Słownikowa definicja ? kwalifikacji zawodowych? brzmi: ? Jest to zakres i jakość przygotowania niezbędnego do wykonywania jakiegoś zawodu. Na kształcenie zawodowe składają się następujące czynniki: poziom wykształcenia ogólnego, wiedza zawodowa, umiejętności zawodowe, a zwłaszcza stopień wprawy oraz umiejętność organizowania i usprawniania pracy, uzdolnienia i zainteresowanie zawodem.?( W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1975, s.145).
   Posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych jest nie tylko naszym atutem, ale też stanowi rodzaj wyróżniającej nas cechy, czegoś, co w oczach pracodawcy czyni nas kimś wartościowym, wyjątkowym. Pamiętamy oczywiście, że mimo wszystko, niezależnie od wszelkich dokumentów potwierdzających nasze kwalifikacje ? liczy się nie to, co "powinniśmy" potrafić robić, ale to, co rzeczywiście potrafimy.
   Istnieje sporo prac poświęconych kwalifikacjom zawodowym, wśród nich dokument, który warto tu przywołać, czyli tekst: Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych (ISCED 97), przyjętej na 29 sesji UNESCO w 1997 roku. Uwzględniono tam cztery stopnie kwalifikacji:

  1. 1. Kwalifikacje elementarne, które uzyskujemy dzięki edukacji w szkole podstawowej;
  2. 2. Kwalifikacje uzyskane w trakcie nauki w gimnazjum i dalej: w zasadniczej szkole zawodowej lub w liceum ogólnokształcącym czy liceum profilowanym;
  3. 3. Wykształcenie zdobyte w szkole policealnej oraz w technikum;
  4. 4. Czwarty poziom kwalifikacji uzyskujemy poprzez kształcenie się na studiach zawodowych, magisterskich lub podyplomowych, oraz na studiach doktoranckich.

   Nie ulega wątpliwości, że na dzisiejszym rynku pracy jest faktem jest, że w ofertach pracy osoby rekrutujące kadrę podają minimalne wymagania kwalifikacyjne, jakie trzeba spełniać na danym stanowisku. Ich zakres coraz częściej jest też dostosowany do standardów Unii Europejskiej.
   Podczas szukania pracy liczą się więc umiejętności, wiedza merytoryczna, wiedza specjalistyczna niezbędna dla danego stanowiska, a także zdobyte na wcześniejszych stanowiskach pracy i w szkołach kwalifikacje.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska - Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179124, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON