Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Nowe technologie a praca człowieka

   Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii komputerowych przyczynia się do powstania nowej formy organizacji życia społecznego, określanej terminem ?Globalne Społeczeństwo Informacyjne?. Oznacza to zależność ludzkiej aktywności zawodowej od maszyn(technologii multimedialnych) w stopniu globalnym oraz zmianę statusu pracy. Pojawia się problem eliminacji człowieka jako siły roboczej przez nowe technologie nie tylko w zakresie pracy fizycznej, ale także umysłowej, w której zastępuje go komputer. Człowiekowi pozostanie praca ?nierutynowa? ? twórcza. Z tego powodu umiejętnością niezbędną do rozwoju osobowego jest wiedza ? duchowa siła ludzkiego działania oraz przetwarzania rzeczywistości, stanowiąca wartość ekonomiczną, wyrażającą się najpełniej w tworzeniu nowych technologii. Praca twórcza oznacza szeroko rozumianą edukację ludzi oraz programowanie komputerów. W konsekwencji ulega przeobrażeniu system funkcjonowania człowieka na globalnym rynku pracy. O wydajności pracownika i jego zatrudnieniu decydować będą: kreatywność, komunikatywność, interdyscyplinarność, samodzielność.
   Kreatywność oznacza specyficzną postawę twórczą, pełnego zaangażowania intelektualnego. Ma ona podstawę w zdolności człowieka do doskonalenia siebie przez doskonalenie otoczenia, a wynika z wszechstronnego i indywidualnego wykształcenia.
   Komunikatywność oprócz skutecznego interpersonalnego porozumiewania się wymaga otwarcia się na inne kręgi kulturowe, gdyż praca w sieci internetowej, gdzie zanikają wszelkie bariery geograficzne.
   Interdyscyplinarność stanowi zasadnicza zmianę dotychczasowych wymagań. Polega na znajomości wiedzy z różnych dziedzin i możliwości podjęcia współpracy z innymi specjalistami. Podstawą uniwersalności wiedzy staje się wiedza mądrościowa( wyjaśniająca), polegająca na poznaniu otaczającego świata w aspekcie odkrycia jego zasad i przyczyn. Wiedza to pogłębia wiedzę o człowieku oraz otaczającej go rzeczywistości, co pozwala opisać jego funkcjonowanie i aktywność zawodową.
   Samodzielność rozumiana jest zarówno jako samodzielne stawianie problemów, a także jako samodyscyplina, a więc wywiązywanie się z powierzonych zadań bez konieczności kontroli z zewnątrz.
   Pojawia się nowa forma wykonywania pracy ? telepraca, rozumiana jako praca świadczona zdalnie przez media elektroniczne. Ułatwieniem jest miejsce pracy, gdyż może być to mieszkanie pracownika wyposażone w komputer i łącze internetowe. Mówi się też o ruchomym biurze wyposażonym w telefon komórkowy i przenośny komputer z bezprzewodową karta sieciową. W telepracy wyróżnia się dwa typy usług: informacyjne i komunikacyjne. Tworzenie informacji stanowi podstawę pracy dziennikarza, prawnika, księgowego, informatyka. Usługi komunikacyjne są bazą działań telemarketingowych. Brak związania z miejscem pracy, mobilność pracownika, wpływa na jego kreatywność. Może współpracować z wieloma pracodawcami na całym świecie. Z drugiej strony powstają tak zwane globalne przedsiębiorstwa, oparte na współpracy samodzielnych pracowników. Ostatecznie zaciera się podział na pracodawców i pracowników, na rzecz funkcjonowania specjalistów wykonujących określone usługi.

Barbara Rodziewicz - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179497, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON