Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Formy dokształcania i doskonalenia zawodowego dla dorosłych

   Współcześnie, zwłaszcza za sprawą rozwoju techniki i nauki, coraz mocnej dostrzegalny staje się fakt, że dla wielu wyuczonych w różnych szkołach zawodów, nie ma już miejsca na rynku pracy. Zasadniczo dzieje się tak z dwóch powodów: albo nasze umiejętności zdezaktualizowały się, albo nie ma klientów dla oferowanych przez nas usług.
   Jest wiele takich ? wymierających? zawodów. Ale jeszcze więcej zdaje się być takich, w których praca, bez systematycznego dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy ? nie ma racji bytu. W dużej mierze jest tak nawet w zawodach informatyków, ekonomistów, nauczycieli.
   Pytanie, które chcę dzisiaj zadać brzmi: jakie są obecnie dostępne dla nas formy nauki? Gdzie możemy nabywać nowych umiejętności, gdzie możemy je doskonalić, doprecyzowywać lub poszerzać?
   Odpowiedzią, która nasuwa się nam jako pierwsza jest oczywiście szkolnictwo: czyli ? wymieniając według porządku - zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące i profilowane, szkoły policealne ( warunkiem przyjęcia do tych szkół jest ukończenie szkoły średniej), szkoły pomaturalne ( gdzie warunkiem przyjęcia jest zdanie matury), a wreszcie - studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie. Obok tych form nauki - w każdym większym mieście - można spotkać się także z centrami kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego oraz szkołami przysposabiającymi do pracy. Czy zajmują się takie placówki?
   Centra kształcenia ustawicznego stworzone zostały z myślą o osobach dorosłych, które przerwały, lub z jakichś przyczyn zaniedbały naukę, a które chciałyby rozwijać swoje zdolności, doskonalić umiejętności, uzyskiwać odpowiednie świadectwa. Dlatego w ramach tych centrów organizowane są technika, szkoły uzupełniające i policealne.
   Jakie główne problemy wiążą się z osobami niepełnosprawnymi, studiującymi na wyższych uczelniach i jak przedstawia się problem pomocy dla nich?
   Centra kształcenia praktycznego w dużej mierze współpracują z zakładami pracy, laboratoriami oraz warsztatami tak, aby obok wiedzy uczeń zdobywał też umiejętności praktyczne, uzyskał potrzebne doświadczenie. W ofertach takich szkół pojawiają się zajęcia o charakterze wyuczającym do zawodu, oraz kwalifikujące, gdzie można zdobyć dyplom czeladniczy lub mistrzowski.
   Szkoły przysposabiające do pracy stworzone zostały z myślą o osobach z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym. W takiej placówce uczniowie nabywają umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, krawiectwa, kaletnictwa i dziewiarstwa.
   Decydując się na wybór szkoły można zwrócić uwagę na dokument: ?Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.? Są tam zawarte ważne informacje dotyczące formalnych spraw związanych z funkcjonowaniem różnych placówek edukacyjnych.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska - Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20179130, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON