Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Pierwsze sukcesy

   Celem poradnictwa psychologicznego zorientowanego na pracę z osobami niesłyszącymi oraz słabo słyszącymi jest zatrudnienie tych osób odpowiadające ich predyspozycjom osobowościowym, cechom psychofizycznym, ich możliwościom oraz kwalifikacjom. Pierwszym i niezwykle ważnym etapem pracy z tą grupą osób niepełnosprawnych jest rozmowa psychologiczna oraz diagnoza psychologiczna. Diagnoza ma na celu maksymalne poznanie klienta, określenie jego mocnych stron osobowości, które pozwolą ustalić środowisko pracy, w którym osoba mogłaby pracować. Rozmowa psychologiczna zmierza natomiast do zanalizowania dotychczasowej aktywności osoby na rynku pracy, poznania motywacji osoby do pracy oraz ocenę gotowości osoby do podjęcia pracy (np. ocenę stanu zdrowia, gotowość podjęcia pracy "od zaraz").
   Wspomniane wcześniej ustalenie optymalnego dla osoby słabo słyszącej lub niesłyszącej środowiska pracy nie może być określone na zasadzie selekcji negatywnej, tzn. wyszukiwania przykładów stanowisk pracy w danym zawodzie, na których osoba nie mogłaby pracować. Właściwe jest w tym przypadku określenie stanowisk pracy w obrębie danego zawodu, na których słuch nie jest niezbędnie potrzebny. W każdym bowiem zawodzie można wskazać przykłady stanowisk pracy, na których nie trzeba mieć sprawnego słuchu.
   Warto wskazać warunki rozmowy, o które należy zadbać w rozmowie z osobą słabo słyszącą lub niesłyszącą:

   Proces nawiązywania kontaktu z osobą z uszkodzonym słuchem jest trudny i wymaga znacznie więcej zaangażowania w wybór i wypracowanie formy kontaktu niż w przypadkach pracy z osobą o innych rodzajach niepełnosprawności.
   W pracy z osobami niesłyszącymi podstawową barierą jest utrudnione porozumiewanie się. W swojej dotychczasowej pracy z osobami niepełnosprawnymi kilkakrotnie rozmawiałam z osobami niesłyszącymi. Bezpośrednio doświadczyłam, więc problemu z porozumieniem się. Możliwość porozumienia się z osobą niesłyszącą jedynie za pomocą karteczek, bez pomocy tłumacza migowego, nie zdaje rezultatu. Osoby niesłyszące mają niejednokrotnie problemy z rozumieniem mowy pisanej. Zdania, które osobom słyszącym wydają się bardzo proste, nieskomplikowane, dla osoby niesłyszącej bywają niezrozumiałe. Wystarczy, że w takim zdaniu znajdzie się wyraz, którego osoba niesłysząca nie rozumie i wówczas zrozumienie sensu zdania nie jest możliwe. Niektóre zwroty w ogóle nie istnieją w języku migowym, np. "pogodny optymista". Stąd ważny jest odpowiedni dobór pytań w rozmowie z osobą niesłyszącą, odpowiedni zestaw metod diagnostycznych, które chciałoby się wykorzystać.
   Owocem mojego pierwszego kontaktu zawodowego z osoba niesłyszącą - rozmowy psychologicznej i diagnozy predyspozycji osobowościowych - jest podjęcie pracy przez osobę niesłyszącą. Jest to niewątpliwie efekt współpracy kilku osób z Agencji Zatrudnienia: tłumacza migowego, pośrednika pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika. Niewątpliwie jest to także wynik dobrej woli pracodawcy, który podjął decyzję zatrudnienia osoby niesłyszącej.
   Każda ze stron, która czynnie włączyła się w proces przygotowania osoby do podjęcia zatrudnienia i w samo działanie zatrudnienia, jest usatysfakcjonowana:

Monika Kieżun - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161479, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON