Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Konferencja "Schizofrenia- Otwórzcie Drzwi"

   W dniu 26 kwietnia 2006r. w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie odbyła się konferencja "Schizofrenia- Otwórzcie Drzwi" przy udziale personelu medycznego Kliniki Psychiatrii w Lublinie, przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką chorych psychicznie oraz gościa specjalnego tj. Pana Doktora Andrzeja Cechnickiego, który jest Krajowym Koordynatorem Psychiatrii Środowiskowej, a także Szefem Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
   Psychiatria środowiskowa, to psychiatria więzi, współpracy i dialogu, będąca wyrazem wzajemnej filozofii solidarności.
   Więź jest fundamentem i zintegrowanym podmiotem współpracy w tej dziedzinie medycyny. Ideą psychiatrii środowiskowej jest: wsparcie pacjenta chorego psychicznie i bycie z nim przez całe życie, włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi w życie społeczne i zawodowe, a więc integracja społeczna przez pracę zawodową. Powyższe czynniki są najbardziej skuteczną formą rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
   Żeby iść z pacjentem przez życie ? mądrze, to trzeba wielkiej pracy.
   Pan dr Andrzej Cechnicki, który z wielkim zamachem i jednocześnie sukcesem realizuje Małopolski program Ochrony Zdrowia Psychicznego, w swoim wystąpieniu podkreślał, że najważniejszymi czynnikami psychiatrii środowiskowej oraz kierunków zamian systemu opieki psychiatrycznej jest:

  1. równouprawnienie pacjentów somatycznych i chorych psychicznie,
  2. stworzenie odpowiadającego potrzebom środowiskowym systemu opieki psychiatrycznej,
  3. koordynacja i współpraca wewnątrz systemu,
  4. włączenie pacjentów w życie społeczne i zawodowe,
  5. budowanie systemu organizacji pozarządowych,
  6. odejście od skoncentrowania instytucji,
  7. leczenie dostosowane do potrzeb, czyli psychiatria dostosowana na osobę,
  8. przenikająca się wzajemnie opieka ambulatoryjna i stacjonarna,
  9. opieka środowiskowa i integracja społeczna.

   Osiągnięcia Krakowskiej Klinika Psychiatrii w dziedzinie psychiatrii środowiskowej są przykładem na którym można się wzorować.
   W założeniach polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia istnieje ogromna potrzeba budowania programów psychiatrycznych, które są równie konieczne jak programy kardiologiczne czy onkologiczne.

Halina Dziurdzińska - specjalista ds. spraw rehabilitacji zawodowej,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161385, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON