Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Droga zawodowa osób niepełnosprawnych.

   Społeczny odbiór problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych, kształtowany jest głównie przez napływ informacji negatywnych. Wciąż zbyt mało mówimy o tysiącach osób niepełnosprawnych, uzdolnionych, utalentowanych, biorących czynny udział w życiu społecznym oraz spełniających się w życiu osobistym. Tematyka niepełnosprawności często ujmuje zjawisko zbyt ogólnie. Tym czasem warto widzieć konkretnego człowieka nie jedynie przez pryzmat sytuacji stanu zdrowia, ale jako posiadającego te same potrzeby, pragnienia oraz możliwości ich realizacji. Grupa ludzi z pewnymi dysfunkcjami, to nadal pełnoprawni obywatele, dążący do udziału we wszystkich aspektach życia społecznego. Należy traktować te grupę w sposób partnerski.
   Nowe spostrzeganie osób niepełnosprawnych będzie realizowane przez umożliwienie im pełnego uczestnictwa w procesie socjalizacji, edukacji na wszystkich poziomach, zdobywania umiejętności zawodowych. Warto podkreślić szczególne znaczenie aktywności edukacyjno-zawodowej, kształtującej adekwatne poczucie własnej wartości przez możliwość właściwego pełnienia ról społecznych, poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, stabilizacji. Wykształcenie zgodne z predyspozycjami, zainteresowaniami oraz czynna praca zawodowa, daje możliwość nie tylko zdobycia środków finansowych, ale poczucie współodpowiedzialności, przydatności, umożliwia trwałe relacje międzyludzkie, integruje ze środowiskiem. Niepełnosprawni często pracują rzetelniej, efektywniej, gdyż pragną udowodnić, że częściowe ograniczenie sprawności nie stanowi dla nich przeszkody w aktywności życiowej.
   Osoba niepełnosprawna może mieć wątpliwości, co do własnej drogi zawodowej. Odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie jest procesem pogodzenia się z osobistymi możliwościami, odkrywania zdolności, dyspozycji, które często nie są uświadomione ze względu na zaniżoną samoocenę, spostrzeganie własnej osoby jedynie przez pryzmat niepełnosprawności.
   Poradnictwo zawodowe za cel stawia sobie rozszerzenie możliwości osoby niepełnosprawnych przez aktywne kreowanie własnej osoby, refleksyjne kierowanie własnym rozwojem, realizację stawianych samodzielnie celów i wartości. Pomoc i porada specjalisty ma za zadanie wspieranie samodzielnych decyzji klienta o wyborze szkoły, zawodu, kwalifikacji, przy świadomości zdolności, umiejętności, ambicji, aspiracji oraz kondycji psychofizycznej.
   Kolejne etapy aktywizacji osoby niepełnosprawnej zakładają:

   Chociaż człowiek niepełnosprawny najdotkliwiej odczuwa skutki przemian systemowych: bezrobocia, trudności w znalezieniu pracy, sprostania wymogom pracodawców i nowym tendencjom rynku pracy, stara się dostosować do zmiennej, niepewnej rzeczywistości. Aby wesprzeć go w tych wysiłkach, należy stworzyć zindywidualizowane programy aktywizacji zawodowej, odchodząc od polityki segregacji i oddzielnych rynków pracy.
   Na podstawie materiałów z konferencyjnych:" Wyzwania dla współczesnego Doradztwa Zawodowego"

Barbara Rodziewicz - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161428, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON