Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

   Przed ludźmi niepełnosprawnymi w społeczeństwie demokratycznym pojawia się szansa na pełny, wielostronny rozwój.
   Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu działania wyższych uczelni ukierunkowane są także na kształcenie osób niepełnosprawnych. Oferują one opiekę Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, który wykazuje indywidualne podejście dla każdego studenta niepełnosprawnego, informuje na bieżąco o wszelkich nowościach tj. programach, ulgach, ułatwieniach z których mogą skorzystać studenci z racji posiadanej niepełnosprawności (ulgi czy programy celowe PERON).
   Uczelnie oferują także pomoc w załatwianiu wszelkich spraw, problemów związanych ze studiowaniem, formę egzaminów i zaliczeń dostosowaną do rodzaju niepełnosprawności i indywidualnych preferencji i możliwości niepełnosprawnego studenta, fachową pomoc pedagogiczno psychologiczną.
   Z roku na rok na uczelnie wyższe notują wyższy odsetek osób niepełnosprawnych chcących studiować, specjalizować się w określonym kierunku i rozwijać się intelektualnie.
   Zatem tworzenie warunków sprzyjających intelektualnemu rozwojowi tych ludzi, żeby mogli uzyskiwać także wyższe wykształcenie, powinno przynosić dobre efekty, bo osoby niepełnosprawne na ogół posiadają wysoką motywację do uczenia się. Należy więc stworzyć im korzystne warunki, żeby mogli rozwinąć swoje aspiracje, zainteresowania i zdolności, żeby czuli się przydatnymi oraz samodzielnymi w życiu społecznym i rodzinnym.
   Jakie główne problemy wiążą się z osobami niepełnosprawnymi, studiującymi na wyższych uczelniach i jak przedstawia się problem pomocy dla nich?
   Studiujące osoby niepełnosprawne z pewnością napotykają na różnego rodzaju trudności, które często odczuwane są jako bariery, niełatwe do pokonania. Należy do nich zaliczyć barierę dydaktyczną (odczuwaną silnie zwłaszcza w okresie adaptacyjnym przez osoby rozpoczynające studia), dotyczącą między innymi warunków studiowania, form i metod pracy oraz wymagań, jakie stawia przed osobami uczelnia wyższa. Wielkość tej bariery jest uzależniona od wielu czynników, ale najbardziej od poziomu przygotowania danej osoby przez szkołę średnią do studiowania w wyższej szkole kierunkowej.
   Bardzo istotnym czynnikiem ważne jest tu z pewnością zrozumienie danego studenta niepełnosprawnego i tworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu, np. w środowisku akademickim.
   Pomocnym na pewno okazuje się wolontariat (pobyt osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi), czyli działania w obie strony. W ten sposób także pełnosprawni nabywają odpowiednich doświadczeń. Jest to jeden z ubocznych efektów niezamierzonych, ale bardzo cennych. Natomiast efektem zamierzonym jest świadomość osoby niepełnosprawnej o możliwościach jakie niesie za sobą zdobycie wyższego wykształcenia. Osoba taka konkuruje w osiągnięciu lepszych wyników naukowych w stosunku do osoby pełnosprawnej.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Monika Piernik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161480, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON