Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności w odniesieniu do planowania rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych

   Zagadnienie kwalifikacji zdrowotnych do wykonywania zawodu jest tematem niezwykle ważnym na każdym etapie rozwoju zawodowego człowieka. Począwszy od pierwszych decyzji wyboru zawodu i drogi kształcenia, poprzez zmiany stanowisk i miejsc pracy, aż do sytuacji choroby, czy wypadku. Czynnikiem bardzo istotnym, który powinien być brany pod uwagę, jest stan zdrowia.
   Model, na którym autorzy oparli się w tworzeniu podręcznika oceny zawodów pod kątem różnych rodzajów niepełnosprawności nazwano modelem funkcjonalnopragmatycznym. Opiera się on na pewnych rozwiązaniach przyjętych w programie "Doradca 2000" oraz na zastosowanym tam modelu danych z Kwestionariuszy Analizy Zawodów (KAZ) opracowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIaP).
   W analizie przeciwwskazań oprócz należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę zestaw wymagań stawianych przed osobą na konkretne stanowisko a w dalszej kolejności należy przeanalizować te wspomniane wymagania pod kątem możliwości zdrowotnych danej osoby.
   Autorzy przyjęli następującą definicję zawodu:
   Zawód jest to zespól obowiązków i funkcji tworzących wewnętrznie spójny system zadań, opierający się na określonej wiedzy i umiejętnościach, ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów, "wykonywany systematycznie z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby w różnych zakładach (miejscach)pracy.
   Mówiąc o konkretnym zestawie wymagań, jaki stawiany jest przed osobą zmotywowaną podjąć prace i rozpatrując je w aspekcie przeciwwskazań zdrowotnych kandydata, można według autorów, wyodrębnić takie grupy czynników jak:

 1. Wymagane ważne cechy fizyczne
 2. Wymagane ważne sprawności sensomotoryczne
 3. Kategorie czynności dominujących
 4. Kategorie ogólnego obciążenia fizycznego

   Poza tym nie jest ważna przyjęta nazwa niepełnosprawności (etykieta), nie jest ważne na co chorował lub choruje klient, lecz - co uległo zaburzeniu -jakie funkcje psychofizyczne nie funkcjonują prawidłowo, uniemożliwiając tym samym sprostanie niektórym wymaganiom stawianym przez zawód. Wyodrębnione sfery proponowane są ze względu na to "czym" człowiek pracuje oraz przyjęty funkcjonalny podział układów psychofizjologii człowieka. Dla podkreślenia charakteru wyodrębnionych sfer stosuje się termin: "sfery ekspresji psychofizycznej" człowieka.
   Biorąc powyższe założenia pod uwagę autorzy zaproponowali stworzenie pewnego rodzaju klasyfikacji "sfer ekspresji psychofizycznej".
   Sfery ekspresji psychofizycznej:

 1. Sprawność kończyn dolnych
 2. Sprawność kończyn górnych
 3. Sprawność narządów zmysłów
 4. Sprawności sensomotoryczne
 5. Sprawność podstawowych układów fizjologii
 6. Sprawności psychiczne
 7. Cechy ogólne
 8. Inne czynniki

   W związku z tym przyjęto następującą definicje przeciwwskazań psychofizycznych do wykonywania zawodu:
   Przeciwwskazaniem psychofizycznym do wykonywania zawodu nazywamy każde znaczące obniżenie poziomu funkcjonowania sfery ekspresji psychofizycznej uniemożliwiającej właściwe i bezpieczne dla człowieka wykonywanie zawodu.
   Został również opisany dopuszczalny poziom zaburzeń, poszczególnych sfer ekspresji psychofizycznej w odniesieniu do definicji przeciwwskazań psychofizycznych dla 542 zawodów.
   Opracowano też dla niektórych zawodów (ponad 200) wskazania pewnych możliwości, kierunków przystosowania stanowisk pracy pod katem stawianych przez nie wymagań i niepełnosprawności rozumianych jako dysfunkcje "sfer ekspresji psychofizycznej".
   Opisany podręcznik jest cennym źródłem informacji dla doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego zajmujących się planowaniem rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych.

   Bibliografia:
W. Kreft i in., 2000, Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Gdańsk


Anita Klimek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191052, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON