Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Doradztwo zawodowe a problemy najczęściej zgłaszane przez osoby niepełnosprawne.

   Indywidualne doradztwo zawodowe pozwala na nawiązanie bliższej relacji z klientem, co przekłada się na efektywniejsze rozpoznanie źródeł i skutków doświadczanych trudności w obszarze rozwoju zawodowego.

  1. Jednym z głównych i najczęściej zgłaszanych problemów przez osoby niepełnosprawne korzystających z usług doradztwa zawodowego jest słaba umiejętności mówienia o sobie pozytywnie. Doświadczają tego w sytuacji autoprezentacji na rozmowach kwalifikacyjnych, na których mają przekonać pracodawcę, że są fachowcami, ekspertami w jakieś dziedzinie. Z tym również wiąże się lęk przed rozmowami kwalifikacyjnymi, co w konsekwencji odbija się na ich motywacji do aktywizacji zawodowej
  2. Następną zgłaszaną trudnością jest wątpliwość dotycząca informowania pracodawcy o specyfice własnej niepełnosprawności. Na jakim stopniu szczegółowości pracownik ma zapoznawać pracodawcę z charakterystyką swojej dysfunkcji? Wynika to z lęku o to, że problemy związane z niepełnosprawnością będą głównym kryterium oceny danej osoby a tym samym będą elementem dyskwalifikującym ich to jako ewentualnych pracowników.
  3. Dla części osób niepełnosprawnych zwłaszcza tych długotrwale bezrobotnych istotną barierą jest brak doświadczenia zawodowego, co też zmniejsza ich szanse na rynku pracy. Tego typu trudności najczęściej pojawiają się u osób w powyżej 35 roku życia, ponieważ wcześniej nie miały szansy skorzystania z form wsparcia dla osób niepełnosprawnych, do których mają dostęp obecnie. Sytuacja wzmagana jest przez ich niski poziom wykształcenia zwłaszcza osób pochodzących z terenów wiejskich i małomiasteczkowych
  4. Niektórym osobom towarzyszy poczucie bycia gorszym od innych i poczucie porażki na samym starcie starania się o pracę. Osoby te często spostrzegają siebie przez pryzmat swoich dysfunkcji i pojawiających się w związku z tym ograniczeń. Paradoks polega na tym, że często te ograniczenia w żaden sposób nie wypływałyby na jakość pracy. Z drugiej jednak strony tego typu podejście do siebie ma swoje odbicie w postawach społecznych w tym również pracodawców oraz przykrych doświadczeniach tych osób.
  5. Zbyt długie bierność zawodowa spowodowała u części osób poczucie wyalienowania społecznego. Bardzo trudno im wtórnie zaadaptować się w środowisku społecznym i zawodowym. Odczuwają dyskomfort z tym związany, co bywa w dużej mierze czynnikiem demotywującym do podejmowania wszelkich działań działań.
  6. Trudność w odcięciu się od negatywnych doświadczeń związanych z np. pracą. Trudno jest przełamać tą barierę i świadomość, że sytuacja może się powtórzyć. Następuje często tzw. fiksacja na minionych doświadczeniach i mała otwartość na nowe. Efektem tego jest zniechęcenie do podejmowania kolejnych prób znalezienia zatrudnienia. Wynika to niejednokrotnie z dużej wrażliwości osób niepełnosprawnych na krytykę ze strony innych, co odbierają bardziej jako atak personalny a nie informację zwrotną na temat konkretnej sytuacji.
  7. Brak osoby, która zmobilizowałaby do działania, postawiłaby konkretne wymagania. Osoby, które chciałyby wejść na rynek pracy, ale odczuwają wiele barier wewnętrznych upatrują źródła tych trudności w nadopiekuńczej postawie rodziców. Uważają, że nadmierne chronienie ich przed trudną rzeczywistością spowodowało, że obecnie sobie w niej nie radzą. Potrzebowaliby osoby (grupy), która stawiałaby od początku wymagania i mobilizowałaby do działania, co dawałoby im poczucie bycia "mniej niepełnosprawnym" niż pozostawienie ich pod "kloszem ochronnym".

   Wszystkie poruszane zagadnienia są wynikiem rozmów doradczych z osobami zgłaszającymi się do Agencji Zatrudnienia. Nie należy jednak uogólniać tego na wszystkie osoby niepełnosprawne. Doświadczane trudności mogą być podobne, ale różne są ich przyczyny. Optymistyczny jest fakt uświadamiania sobie trudności i jej pochodzenia, ponieważ jest to już duży krok do pracy nad tym.Anita Klimek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715270, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON