Oferta wolontariatu

Numer referencyjny: W/276/02/03/11/WK
Data zg3oszenia: 2011-03-04
Charakter pracy:
Pomoc w organizowaniu imprez na rzecz Podopiecznych.
Organizowanie czasu wolnego Podopiecznych.
Praca pozwoli ci na: Nabycie określonych umiejętności w zależności od podjętej formy wolontariatu.
Miejsce wlontariatu: Lublin
Kontakt: Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi
ul. Krochmalna 13/1
20-401 Lublin

tel: 81 534 82 90
fax: 81 534 82 95

praca@ffm.pl