Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Publikacje ONZ

PRZYPISY

1.    A/37/351/dodatek 1 i sprostowanie 1, aneks, część VIII, rekomendacja 1(IV ).

2.    Proklamowana przez Zgromadzenie Ogólne w rezolucji 37/53.

3.    Rezolucja 217 A (III).

4.    Rezolucja 2200 A (XXI), aneks.

5.    Rezolucja 44/25, aneks.

6.    Rezolucja 34/180, aneks.

7.    Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnospraw- ności i Upośledzeń: Podręcznik klasyfikacji dotyczący konsekwencji chorób (Genewa, 1980).

8.    Rezolucja 45/158, aneks.

9.    Rezolucja 3447 (XXX).

10.   Rezolucja 2856 (XXVI).

11.   Rezolucja 2542 (XXIV ).

12.   Rezolucja 46/119, aneks.

13.   Raport Końcowy Światowej Konferencji Edukacji dla Wszystkich: Zaspokajanie Podstawo- wych Potrzeb Edukacyjnych, Jomitien, Tajlandia, 5-9 Marca 1990, Komisja Między-agencyjna (UNDP, UNESCO, UNICEF, World Bank): Światowa Konferencja Edukacji dla Wszystkich, Nowy Jork, 1990, aneks 1.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20168312, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON