1 procent
zobacz >>>

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zaprasza na szkolenia

PUP w Świdniku prowadzi nabór na szkolenia indywidualne organizowane w ramach projektu Twój Cel-  Nasze Wsparcie – Wspólny Sukces współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dla:

-  1 kobiety bezrobotnej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

-  3 osób bezrobotnych z innym tytułem kwalifikowalności (w tym 1 kobiety).

Warunkiem skierowania na szkolenie indywidualne jest posiadanie od przyszłego pracodawcy poświadczenia zatrudnienia po szkoleniu.

Kierunek szkolenia powinien zostać wskazany przez osobę bezrobotną.

Jedna osoba musi zostać skierowana na szkolenie z zakresu białych lub zielonych miejsc pracy. Biały sektor to osoby pracujące w branży ochrony zdrowia związanej z opieką nad osobami w wieku starszym i potrzebami osób starszych. Zielony sektor dotyczy miejsc pracy przyjaznych środowisku naturalnemu, które mogą powstać w jakimkolwiek dziale gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, np. zaopatrzenie w odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami.

Na szkolenie indywidualne może zostać skierowana osoba, która nie uczestniczyła
w ww. projekcie. Szkolenia indywidualne muszą zakończyć się w terminie do 30.11.2011r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku z dniem 02.11.2011r. ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej organizowany w ramach projektu Twój Cel-  Nasze Wsparcie – Wspólny Sukces współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dla:

- dla 1 mężczyzny z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

O przyznanie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby, które nie uczestniczyły w ww. projekcie.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2020r.
Stronę odwiedzono 18472377, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON