Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej

Trwa rekrutacja do projektu realizowanego przez Fundację Fuga Mundi pn. „Lepsze jutro”, projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Celem wsparcia będzie minimalizowanie negatywnych skutków związanych ze zdrowiem psychicznym spowodowanych sytuacją pandemii COVID-19Działania skierowane będą do osób, które w wyniku wprowadzonych obostrzeń zostały zmuszone do przejścia w tryb pracy lub nauki zdalnej, osób, które ze względu na pandemię utraciły możliwość korzystania z różnego rodzaju spotkań w ramach grup wsparcia, grupowych zajęć terapeutycznych, psychoterapii, a także różnego rodzaju treningów i integracji sensorycznej. 

 

Projekt skierowany jest do osób: 

- z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 

- w wieku aktywności zawodowej, 

- zamieszkujących na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego.  

 

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą osoby, których niepełnosprawność spowodowana jest z co najmniej jednej przyczyny wymienionej poniżej: 

1) z zaburzeniami psychicznymi,  

2) całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem, 

3) niepełnosprawnością intelektualną 

Wsparcie realizowane będzie wyłącznie przez psychologów i będzie miało charakter rozmów indywidualnych w formie spotkań stacjonarnych, teleporad, bądź rozmów prowadzonych zdalnie 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu 

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi 
ul. Krochmalna 13/1  
20-401 Lublin  
tel 81 534 82 90 
fax 81 534 82 95 
 
 
Zapraszamy także do naszych oddziałów w:  

Rzeszowie 
ul. Słowackiego 24/75 
35-060 Rzeszów 
Tel. 534 034 332 
rzeszow@ffm.pl 

Kielcach 
ul. Planty 16c lok. 5 
25-502 Kielce 
Tel. 534 036 447 
kielce@ffm.pl 

Radomiu 
ul. Struga 26-28/201 (2 piętro) 
26-610 Radom 
Tel. 720 774 749 
radom@ffm.pl 

Warszawie 
ul. Krucza 16/22 (2 piętro) 
00-526 Warszawa 
Tel. 739 970 204 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20715287, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON