1 procent
zobacz >>>





Udział w III Konferencji dotyczącej "Realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych"

11-10-2019

10 października przedstawiciele Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi mieli przyjemność uczestniczyć w III Konferencję pt. "Realizacja Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych".

Wydarzenie otworzył Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Podczas wprowadzenia, rektor podkreślił rolę i znaczenie studentów z niepełnosprawnością na KUL-u.

W trakcie konferencji swoją prelekcję wygłosił Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS. Poruszył on temat nowych inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz budżetu przeznaczonego na likwidację barier (w 2015r. wsparcie wynosiło 15,5 mld, w 2019r. było to aż 20 mld, zaś na przyszły rok zaplanowano budżet 25 mld).

Podczas wydarzenia głos zabrał także Mirosław Izdebski, Dyrektor ds. programów PFRON. Wymienił obszary realizacji celu Konwencji w programach i projektach. Podczas wystąpienia nawiązał do takich programów jak m.in. „Wsparcie inicjatyw”, „Aktywny samorząd” czy też pilotażowy program „Absolwent”.

Podczas Konferencji wystąpił także Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W trakcie wystąpienia omówił genezę polityki spójności UE, sukcesy związane z realizacją programu Dostępność Plus. Poruszył kwestie braku dostępności podmiotów publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Całe wydarzenie zakończył wykład ks. dr hab. Witolda Janocha prof. KUL, na temat Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacji i praktyce pastoralnej Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.

Była to już trzecia edycja wydarzenia, podczas którego przeanalizowano sytuację Polski w kontekście postanowień Konwencji. Wydarzenie powstało dzięki współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Udział w III Konferencji dotyczącej "Realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" Udział w III Konferencji dotyczącej "Realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" Udział w III Konferencji dotyczącej "Realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" Udział w III Konferencji dotyczącej "Realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" Udział w III Konferencji dotyczącej "Realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" Udział w III Konferencji dotyczącej "Realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" Udział w III Konferencji dotyczącej "Realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych"

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18640555, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON